Antti Pelkonen, tiedeasiantuntija

valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö
0295160533  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki