Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys jatkuvan oppimisen tuen kansainvälisistä esimerkeistä julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
26.2.2019 11.00
Tiedote 123/2019

Jatkuvaa oppimista käsittelevä selvitys tarkastelee Suomen keskeisten, korkean teknologian verrokkimaiden keinoja reagoida työn murrokseen sekä tapoja kehittää jatkuvan oppimisen rakenteita. 26. helmikuuta julkaistun raportin mukaan jatkuvaa oppimista on muissa maissa edistetty muun muassa laatimalla yhteisiä toimenpideohjelmia, uudistamalla koulutus- ja opetustarjontaa sekä kokeilemalla yksilöön kohdistuvia rahoituskannusteita, kuten koulutusseteleitä.

Selvityksessä kuvataan Tanskan, Irlannin, Etelä-Korean, Alankomaiden ja Singaporen keinoja tukea jatkuvaa oppimista. Selvityksessä ei arvioida Suomen jatkuvaa oppimista tukevia rakenteita ja menettelyjä. Selvityksen tulokset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, kotimaisten ja kansainvälisten koulutuksen asiantuntijoiden haastatteluihin sekä asiantuntijatyöpajoihin.

Useat maat ovat kehittäneet jatkuvan oppimisen monikanavaista rahoitusta sekä yksilön oppimismahdollisuuksien tukimuotoja erilaisia koulutustili- ja -setelimalleja hyödyntäen. Vertailun tulosten pohjalta esitettyjen suositusten mukaan myös Suomessa voisi olla hyödyllistä kokeilla vastaavia rahoitusmalleja ja vahvistaa yksilöön kohdistuvia rahoitusmalleja.

Muissa maissa jatkuvaa oppimista on edistetty digitaalisuutta hyödyntävien innovaatioiden, kuten kaikille avoimien alustojen käyttöönotolla tai esimerkiksi uudistamalla työelämän ja koulutuksen tarjoajien yhteistyötä.

Muut maat ovat myös vahvistaneet jatkuvan oppimisen pitkäjänteistä strategista suunnittelua ja luoneet sitä tukevat toimeenpanorakenteet. Selvityksen perusteella suositellaan, että jatkuvan oppimisen tukeminen tulisi ottaa vahvasti huomioon tulevassa sosiaaliturvauudistuksessa.

Vertailumaissa on myös käytetty laajasti erilaisia verokannusteita. Selvityksessä todetaan, että myös Suomen koulutukseen liittyviä verovähennyksiä olisi syytä arvioida jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Selvityksen toteutti Owal Group Oy yhteistyössä 4Front Oy:n kanssa.

Lisätietoja: Senior Partner Olli Oosi, Owal Group Oy, p. 050 530 4737, olli(at)owalgroup.com