Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa - sähköiset innovaatiot hyötykäyttöön (KOHISE)

Päättynyt

Toteuttajat

VTT

Rahoitussumma

147 575 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 12/2016

Kansalaisten on tärkeää ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään. Erilaiset digitaaliset ratkaisut auttavat tässä merkittävästi. Ratkaisut pitää saada kuitenkin ensin laajamittaisesti käyttöön.

Avainasemassa sähköisiin palveluihin siirtymisessä ovat kokeilut. Hankkeen tavoitteena oli kuvata kokeilukulttuurin toimintamalli, joka yhdistää yhteiskunnan, palveluntuottajaorganisaatioiden ja kansalaisten näkökulmat sähköisten palveluiden käyttöönottoon.

Kun kokeilut eri tahoilla kehystetään paremmin, voidaan niitä hyödyntää laajamittaisemmin. Samalla myös paikallisista lähtökohdista tehtyjen kokeilujen hyödyt saadaan aiempaa paremmin myös muiden käyttöön.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Heli Talja, johtava tutkija, 050 309 2110, [email protected]

Uudet sähköiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Yhteyshenkilö ministeriössä