Hyppää sisältöön

Tutkittua tietoa suomalaisesta asumisesta
Makkarapötköä vai moninaista mosaiikkia?

Julkaisuajankohta 16.10.2018 15.54
Tiedote

Torstaina 11.10.2018 järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin asumisesta käynnissä olevien strategisen tutkimuksen (STN) ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeiden tutkijoiden alustusten pohjalta.

Esillä olleet strategisen tutkimuksen hankkeet ovat osa strategisen tutkimuksen vuosina 2016–2019 toteutettavaa Kaupungistuva yhteiskunta –ohjelman hanketta Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus.   

Ketterä kaupunki -hankekonsortion tutkimuksessa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia asettavat muutospaineita kaupunkisuunnittelulle, kiinteistökehittämiselle ja asuntomarkkinoille. Hanke keskittyy kokeileviin ja ennakkoluulottomiin tapauksiin neljässä kaupungissa sekä virtuaalisessa maailmassa. Tavoitteena on tuottaa uusia asumis- ja täydennysrakentamisratkaisuja ja niihin tarvittavia vuorovaikutusmalleja.

Hankkeen tutkija Jyrki Tarpio Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoi alustuksessaan erilaisista kotimaisista asumiskonsepteista.

Marraskuussa 2018 päättyvä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke Yksin osana elinkaarta tuottaa tietoa yksin asuvien eri osaryhmien tilanteista eri puolilla maata selvittämällä yksinelämisen esiintyvyyttä maantieteellisesti ja yhdyskuntarakenteessa samoin kuin yksilöiden elinkaaren eri vaiheissa. Hankkeen sisällöistä alusti tutkimushankkeen vetäjä Emma Terämä Suomen ympäristökeskuksesta.

Tampereen yliopiston Markus Laine kertoi esityksessään ryhmärakennuttamisesta asukaslähtöisen asuntorakentamisen mallina. Laineen tutkimus on osa strategisen tutkimuksen Ketterä kaupunki hanketta.

Rakentaminen vaikuttaa monin tavoin kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Vaikka rakennusala on niin merkityksellinen, tieto alan yritys- ja markkinatilanteesta on vajavaista, eikä alan kustannus- ja kasvukilpailukykyä tiedetä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Rakennusalan kilpailukyky ja uutiutuminen -hanke tuottaa tietoa alan tilanteesta ja kehityskaaresta suosituksineen päätöksenteon tueksi sekä rakennusalan innovaatio- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan suuntaamiseksi.

ETLAn Martti Kulvik alusti aiheesta otsikolla Savupirtistä pilvenpiirtäjään – suomalaisen unelman toteuttajat.

Suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien rahoituskehys kokee suuria muutoksia. Valtionosuusjärjestelmän muutokset tähtäävät tasapainottamaan eri kuntien rahoituksen heilahteluja uudistuksessa. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa etsitään keinoja edistää kuntien tonttimaavarannon kasvattamista ja asuntotuotantoa. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten eri instrumentit vaikuttavat kuntien asukasvalikointiin, eli kasvun dynamiikkaan. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen -hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisimman kattava kuva valtionosuusjärjestelmän toiminnasta asuntotuotannon ja kaavoituksen edistämisessä.

Janne Antikainen Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä kysyi alustuksessaan: Kannustavuutta valtionosuuksien kautta asuntopolitiikkaan?