Hyppää sisältöön

Rakennusalan laatua ja kilpailukykyä kartoittamalla selvitetään kasvun mahdollisuuksia

Julkaisuajankohta 29.6.2018 9.46
Uutinen
Kuva: Jukka Rapo

Rakennusala on Suomessa merkittävä toimija: se työllistää yli 200 000 ihmistä ja luo käytännössä puitteet kaikelle ihmisen toiminnalle. Suomen kansanvarallisuudesta 60 % on sidottu rakennuksiin, väyliin ja verkostoihin. Huolimatta rakennusalan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sitä ei ole kokonaisuutena tarkasteltu viime vuosikymmeninä.

– Rakennusalan tuottavuus on ollut viime vuosikymmenet laskusuunnassa. Lisäksi rakentamisen laatu ja sen ongelmat nousevat toistuvasti esiin, Etlatieto Oy:n tutkimuspäällikkö Martti Kulvik sanoo. – Ilman kunnollista tilannekuvaa on ollut vaikeaa keksiä toimenpiteitä parantamaan tilannetta.

Tarve uusille mittaustavoille

Tutkimushanke pureutuu rakennusalan tuottavuuden, laadun ja kilpailukyvyn osatekijöihin sekä pyrkii tekemään ratkaisuehdotuksia. Hanke mahdollistaa myös suoran keskusteluyhteyden virkamiesten ja rakennusalan osaajien välille. Yhtenä tavoitteena on kehittää uusi mittari tuottavuuden arviointiin, millä voidaan arvioida alan kustannustasoa kansainvälisestikin täysin uudesta näkökulmasta.

– Nykyaikaisiin rakennuksiin sisältyy uudenlaista tekniikkaa, joka tuottaa lisäarvoa, mutta ei näy vanhentuneissa tuottavuuden mittareissa. Vaikka tutkimuksen myötä yksittäistä mittaria ei saataisikaan, saataisiin tuottavuuden ja laadun käsitteet helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi, Kulvik pohtii.

Rakennusalan kokonaiskuvaa kartoittamassa on Etlatieto Oy, joka vastaa hankkeen kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja viestinnästä, Tampereen teknillinen yliopisto, joka tutkii hankkeen kasvukilpailukykyä tarkastelevaa osaa, ja BES Built Environment Services Oy, joka vastaa hankkeen kotimaisten haastattelujen toteuttamisesta.

Tarkastelussa lyhyen ja pitkän aikavälin kilpailukyky

– Hankkeessa tarkastellaan myös lyhyen aikavälin kilpailukykyä eli kustannuskilpailukykyä, ja pitkän aikavälin kilpailukykyä eli rakenteellista kilpailukykyä. Tutkitaan sitä, millä tavoin nämä ovat kehittyneet ja miten näihin voidaan vaikuttaa, työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta määrittelee.

Alalta löytyy myös kiinnostusta mielekkäiden innovaatiokohteiden edistämiseen niin tuotteiden kuin toimintatapojenkin osalta. Innovaatioita ja käytänteitä tarkastellaan verrokkimaiden kautta, jotka ovat tässä tapauksessa Ruotsi, Tanska ja Itävalta.

– Yhteiskunnan rakenteet ja arvot ovat muuttuneet, ja rakennusala on tärkeä myös kestävän kehityksen mukaisissa ratkaisuissa, Kangaspunta määrittelee hankkeen ajankohtaisuutta. – Tulokset ovat kaikkien alan toimijoiden käytettävissä, kun mietitään miten alaa voitaisiin kehittää. Lisäksi ensi vuoden alussa näitä tarkoituksia on tarkoitus käyttää hallitusohjelmaa suunnitellessa.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke: Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa.
Hankkeen kesto: 2/2018–3/2019, toteuttajat Etlatieto oy, Tampereen teknillinen yliopisto ja BES Built Environment Systems Oy.