Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Översikt: Finland bör fokusera på sina egna styrkor inom AI-kompetens

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.2.2019 12.28
Nyhet 89/2019

I en utredning som statsrådet låtit göra rekommenderas att det utarbetas en nationell strategi för kompetens inom artificiell intelligens (AI). I strategin ska betonas Finlands styrkor och områden som är viktiga för Finland. Utredningen gjordes av sakkunniga vid Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet, Näringslivets forskningsinstitut och AI-företaget Silo.AI.

Utifrån den tidigare utredningen har det nu publicerats en Policy Brief-översikt på engelska, som beskriver hur den finländska AI-kompetensen ser ut inom forskning och utbildning såväl inom den privata sektorn som inom den offentliga sektorn. AI-kompetensen är indelad i tio kompetensområden, som granskas separat för att få en exakt bild av dem. Kompetensområdena innefattar bland annat dataanalys, maskininlärning och robotik.

I förhållande till sin storlek är Finland en stark aktör när det gäller AI-kompetens. Till exempel vid bedömning av kvaliteten på forskningspublikationer rankas Finland som det bästa landet i Norden inom fyra av tio kompetensområden. När det gäller antalet publikationer är Sverige det enda landet i Norden som publicerat mer än Finland. Undervisning i de olika delområdena av artificiell intelligens ges på sammanlagt 250 kurser vid elva universitet och sex yrkeshögskolor. Också i företag och inom den offentliga förvaltningen ligger AI-kompetensen på relativt hög nivå.

Förståelse av AI-fältet till hjälp vid val av fokusområden

Arbetsgruppen bakom utredningen uppmanar Finland att fokusera sin AI-forskning och AI-kompetens på nationellt sett viktiga områden där landet redan nu har kompetensstyrkor. Av utredningen framgår inom vilka AI-kompetensområden Finland är proportionellt sett starkast. De olika kompetensområdenas nationella betydelse bör bedömas särskilt. I regel lönar det sig inte för Finland att konkurrera med Kina och Förenta staterna inom mer framträdande områden, till exempel i analys av konsumentdata som samlats in i sociala medier.

Utbildning i artificiell intelligens har blivit föremål för starkt intresse. Därför föreslår arbetsgruppen att sådana kurser och undervisningsprogram kring temat som ordnas vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesinstitut ska erbjudas åt alla intresserade. Det stora intresset för teknologiföretaget Reaktors och Helsingfors universitets webbkurs Elements of AI och dess finskspråkiga motsvarighet talar om människors vilja att lära sig mer om artificiell intelligens. ”Det lönar sig att svara på intresset genom att erbjuda både traditionella kurser och webbkurser”, konstaterar Heikki Ailisto, som är forskningsprofessor vid VTT.

Policy Brief: Finnish AI competences and how to make them stronger

Rapport: Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus 

Ytterligare information: Heikki Ailisto, forskningsprofessor, chef för utredningsprojektet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 040 555 0726, heikki.ailisto(a)vtt.fi, och Pekka Appelqvist, professor, forskningsdirektör, ordförande för styrgruppen, försvarsministeriet, tfn 0295 160 360, pekka.appelqvist(a)defmin.fi