Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 27.11.2023|10:07

  Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

  Den 27 november 2023 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 200 000 euro). Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen för 2023. Anslag kan sökas för ett projekt med temat ”globala förändringsfaktorer i den ekonomiska politiken och industripolitiken”. Ansökningstiden går ut den 10 januari 2024 kl. 16.

 • 6.11.2023|9:15

  Undersökning: Sektorsövergripande samarbete effektiverar utredningen om våld mot barn

  Över 10 000 barn blir årligen offer för misstanke om misshandel och sexualbrott i Finland. Misstanke om våld mot barn förutsätter ett fungerande samarbete mellan myndigheterna, eftersom situationer utöver förundersökningen ska beakta synvinklar för skydd, stöd och vård för barnet. Enligt en färsk undersökning bidrar en samarbetsfrämjande verksamhetsmodell till att barnets bästa tillgodoses i myndighetsprocessen.

 • 3.11.2023|9:16

  Undersökning: Diskussionen om det engelska språkets ställning i Finland behöver en ny riktning

  En ny undersökning som samordnades av Östra Finlands universitet undersökte vilken ställning det engelska språket har inom den offentliga förvaltningen, näringslivet och högre utbildning. Enligt undersökningsresultaten finns det för närvarande mycket få tecken på att våra nationalspråk, finska och svenska, kommer att bli marginaliserade. I den offentliga debatten betonas det hot som det engelska språket utgör för de inhemska språken, men undersökningen stöder inte denna vardagliga observation.