Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 29.3.2023|8:54

  Utredning: Användning och upptag av koldioxid medför betydande möjligheter för Finland

  Teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid erbjuder Finland betydande möjligheter att både uppnå målet om klimatneutralitet och skapa ny affärsverksamhet. Det krävs dock en starkare nationell styrning, en tydligare lagstiftningsmiljö och åtgärder för att säkerställa hållbarhet för att dessa lösningar ska kunna införas. Detta konstateras i den utredning som Teknologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral och Tyrsky-Konsultointi har utarbetat för statsrådet.

 • 27.3.2023|9:05

  Utredning: Klimatförändringen hotar att vara en större utmaning för den offentliga ekonomin i andra länder än Finland – konsekvenserna återspeglas dock också till oss

  Enligt en utredning som publicerades den 27 mars kommer de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna för hela samhällsekonomin och den offentliga ekonomin sannolikt att vara mindre i Finland än i de flesta andra länder under de kommande årtiondena. Under de närmaste årtiondena spelar den gröna omställningen och dess avancemang i Finland en viktigare roll än konsekvenserna av klimatförändringen för ekonomin.

 • 15.3.2023|10:10

  Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

  Den 15 mars 2023 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 300 000 euro). Ansökningsomgången omfattar projekt inom följande utrednings- och forskningsteman: Hänvisning av kunder till polisens, Brottspåföljdsmyndighetens och Utsökningsverkets tjänster och Den allmänna intressebevakningens tjänster. Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2023. Ansökningstiden går ut den 3 maj 2023 kl. 16.