Hoppa till innehåll

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 15.3.2023 10.10
Pressmeddelande 130/2023

Den 15 mars 2023 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 300 000 euro). Ansökningsomgången omfattar projekt inom följande utrednings- och forskningsteman: Hänvisning av kunder till polisens, Brottspåföljdsmyndighetens och Utsökningsverkets tjänster och Den allmänna intressebevakningens tjänster. Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2023. Ansökningstiden går ut den 3 maj 2023 kl. 16.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet.

Ytterligare information: ledande sakkunnig Sari Löytökorpi, statsrådets kansli, tfn 0295 160 187, fö[email protected]