Hoppa till innehåll

Arktiska frågor på agendan för det samnordiska seminariet NordArc2016

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.5.2016 11.06
Pressmeddelande 230/2016

Statsrådets kansli ordnar ett samnordiskt seminarium, Arctic Expertise in Nordic Cooperation (NordArc2016), den 5 september 2016 i Ständerhuset. Det är ett högnivåseminarium för inbjuda arktiska forskare, politiska beslutsfattare och tjänstemän.

– Intresset för det arktiska området ökar globalt. Utvecklingen i området erbjuder nya möjligheter, men också många utmaningar. Det är viktigt att kontakten mellan vetenskapssamhället och beslutsfattarna intensifieras så att vi kan utnyttja de senaste forskningsrönen för att klara utmaningarna och utnyttja möjligheterna på ett hållbart sätt, konstaterar statssekreterare Paula Lehtomäki vid stadsrådets kansli.

Seminariet är indelat i två delar. På förmiddagen ordnas ett symposium om arktisk forskning som stöder beslutsfattandet. Syftet är att öka samarbetet mellan vetenskapssamhället, de politiska beslutsfattarna och tjänstemännen. På eftermiddagen förs diskussioner om målen för det nordiska arktiska samarbetet och om förberedelserna inför Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet. Diskussionerna tar fasta på resultaten från förmiddagens symposium.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347 och Sari Löytökorpi, projektchef, tfn 0295 160 187, statsrådets kansli