Hoppa till innehåll

Leo Mechelins omfattande arkivmaterial publiceras fritt tillgängligt

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.12.2020 16.38
Pressmeddelande

Utvecklaren av den finska statsrätten och pionjären inom internationellt fredsarbete Leo Mechelins (1839–1914) exceptionellt omfattande arkivmaterial av samhällelig och historisk betydelse publiceras för första gången som fritt tillgängligt samlingsverk.

Leo Mechelins verk, brevväxling, anteckningar och uttalanden i senaten, på lantdagen och i Helsingfors stadsfullmäktige, samt omfattande arbete i den internationella fredsrörelsen belyser på ett betydande sätt hur Finland formades och utvecklades som stat före självständigheten.

Källmaterialet om Mechelins liv och samhälleliga verksamhet på Riksarkivet kommer att publiceras på originalspråk, samt översatt till finska och svenska. Materialet sammanställs i lättläst form digitalt och även delvis i tryck, fritt tillgängligt för den breda allmänheten och forskare.

Det femåriga projektet utförs i samarbete med Leo Mechelin stiftelsen och den totala budgeten är för närvarande 1,6 miljoner euro. Statsrådets kansli finansierar projektet med 1,2 miljoner euro. Projektet pågår under åren 2020–2025.

Statsrådets kansli har tillsatt en styrgrupp för forskningsprojektet. Styrgruppens ordförande är understatssekreteraren vid statsrådets kansli Timo Lankinen. Övriga medlemmar är forskningsdirektör Päivi Happonen från Riksarkivet, överdirektör Riitta Kaivosoja från undervisnings- och kulturministeriet, ordförande, docent Ilkka Taipale från Leo Mechelin stiftelsen, styrgruppens sekreterare lagstiftningsråd Sanna Helopuro från statsrådets kansli.
 
Därtill har också tillsatts en vetenskaplig expertgrupp. Expertgruppens medlemmar är: professor Laura Kolbe från Helsingfors universitet, kulturhistoriker Rainer Knapas från Helsingfors universitet, överdirektör Jussi Nuorteva från Riksarkivet, professor Henrik Meinander från Helsingfors universitet, juris doktor och ordförande för den kommitté som bereder utnämningarna av domare och generaladvokater i EU-domstolen Allan Rosas, viceordförande Kalevi Suomela från Leo Mechelin stiftelsen, samt professor Veli-Pekka Viljanen från Åbo universitet.

Tilläggsuppgifter: Understatssekreterare Timo Lankinen, statsrådets kansli timo.lankinen(at)vnk.fi, tel. 029 5160 300, ledande expert Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen p. 029 516 0220, tiina-kaisa.laakso-liukkonen(at)vnk.fi och Mechelin-projektets projektledare, huvudredaktör Raimo Savolainen raimo.savolainen(at)vnk.fi, tel. 040 860 2867