Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Ekonomiska och andra samhälleliga konsekvenser av övergång till elektronisk hantering av och handel med bostadsfastigheter

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.4.2018 14.02
Pressmeddelande 202/2018

En av de åtgärder som ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster är projektet för ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK). ASREK sätter fart på digitaliseringen av fastighetsbranschen, som i allmänhet ses som en rätt traditionell bransch, och ger företagen möjlighet att digitalisera sina egna processer och tjänster. Genom ASREK är det också möjligt att nå betydande ekonomisk nytta. Enligt en konsekvensbedömning från hösten 2017 uppgår den totala nyttan för disponenter, fastighetsmäklare, banker, byggherrar och bostadsaktieägare till 37,5–44,5 miljoner euro.

Den ekonomiska nytta som ASREK har för disponenter hänför sig till bland annat disponentintyg och inskrivning av förvärv och ägarbyten. För att den ekonomiska nyttan i fråga om disponentintyg ska vara betydande förutsätts det dock att man till vissa delar frångår disponentintyg i deras nuvarande form och att en stor del av uppgifterna i intygen uppdateras automatiskt utifrån andra register. Den ekonomiska nyttan är mer direkt när det gäller inskrivning av förvärv och ägarbyten. I och med ASREK finns det inte längre några separata aktieförteckningar som förs av bolagen. När köpet inte är förenat med villkor, till exempel lösningsrätt, är det möjligt att i stor utsträckning automatisera processen. Den totala nyttan för disponenter beräknas uppgå till cirka 3–4 miljoner euro beroende på hur omfattande datainnehållet i ASREK är.

Den ekonomiska nytta som ASREK innebär för fastighetsmäklare hänför sig till bland annat fastställandet av köpeobjektet, innehavet och värdet, genomförandet av försäljningsuppdraget och själva köpslutet. Den nytta fastighetsmäklare får beror väsentligen på datainnehållet i ASREK. Ju mer uppgifter i disponentintygen som finns i strukturerad form, desto större är nyttan. Den totala nyttan för fastighetsmäklare beräknas uppgå till cirka 4–11 miljoner euro beroende på hur omfattande datainnehållet i ASREK är.

Ur bankernas synvinkel kan de årliga besparingarna uppgå till hela 24 miljoner euro om man slutar överlåta aktiebrev. I och med de elektroniska förfarandena sparas dessutom årligen 6 miljoner euro som tidigare använts till att trycka aktiebreven.

Den ekonomiska nyttan för bostadsägare syns framför allt i verksamheten hos de företag som betjänar dem, det vill säga disponenter, fastighetsmäklare och banker. Enklare förfaranden för pantsättning, också efterpantsättning, bidrar dessutom till bättre möjligheter att använda bostadsegendomen som säkerhet för annat än bara bostadslån.

Utöver ekonomisk nytta har ASREK också många kvalitativa fördelar, då till exempel antalet fel minskar och uppgifterna är mer tillförlitliga och aktuella.

Införandet av ASREK kommer att förutsätta integration av flera olika informationssystem. Det har ännu inte varit möjligt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av dessa, eftersom systemdefinitionerna inte har färdigställts.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Utredningen (på finska) 

Ytterligare information: Mia Toivanen, partner, Owal Group Oy, tfn 040 566 5736, mia(a)owalgroup.com