Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Bra måltidstjänster stöder äldres funktionsförmåga och möjligheter att bo hemma

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
12.12.2018 13.32
Pressmeddelande 598/2018

En bra kost och god nutrition stöder äldres funktionsförmåga och boende hemma. Det är alltså möjligt att förebygga funktionsnedsättning hos äldre genom att upprätthålla ett gott näringstillstånd. Säkerställandet av ett gott näringstillstånd är ett billigare alternativ än rehabiliterande vård, vilket innebär att också ökningen av social- och hälsovårdskostnaderna kan dämpas. Detta konstateras i en rapport om forskningsprojektet Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä, som gäller måltidstjänster för äldre.

Måltidstjänsterna för det växande antalet äldre i Finland bör utvecklas så att de allt bättre stöder äldres boende hemma. Vid utvecklingen av tjänsterna ska beaktas förutom matens kvalitet också måltiders psykosociala betydelse och kulturella betydelser. Dessa behov som konkretiseras i forskningsrapporten innebär också mångsidiga affärsmöjligheter.

Det ska vara möjligt att bedöma näringskvaliteten hos äldres kost på ett tillförlitligt sätt, eftersom bara smaklig mat som är av god kvalitet upprätthåller ett gott näringstillstånd.

Stödda måltider för dem som får ålderspension

I sin rapport rekommenderar forskningsgruppen bland annat att personer som får ålderspension också ska få stödda måltider. Det lönar sig att proaktivt stödja god nutrition hos äldre innan de drabbas av riskfaktorer som försämrar deras näringstillstånd. På riksnivå är den föreslagna modellen jämförbar med måltidsstödet till högskolestuderande.

Det är också viktigt att förbättra informationen om måltidstjänster, så att äldre lätt kan hitta information om olika serviceproducenters tjänster. En möjlighet är att skapa en riksomfattande, lättanvänd plattform på webben, där olika serviceproducenter kan nå fram med information om sina måltidstjänster och användarna kan utvärdera tjänsterna.

Äldres nutrition och kost bör bedömas 

Det lönar sig att satsa på bedömning och uppföljning av äldres näringstillstånd och måltidstjänster, eftersom god nutrition och tillgång till högklassiga måltidstjänster påverkar äldres möjligheter att bo hemma. Kostråd som gäller personer över 75 år ska finnas tillgängliga i hela landet, eftersom problemen med funktionsförmågan, hälsan och nutritionen ökar när man blir äldre.

Tillförlitliga kostråd behövs

Äldre och de yrkesutbildade personer som arbetar med äldre behöver tillförlitliga kostråd. I praktiken kan detta säkerställas genom att varje landskap har åtminstone en egen kostexpert som är insatt i äldres nutrition.  

Utöver starkare expertis behövs det också tydliga rekommendationer och praktiska anvisningar som gäller ordnande av måltidstjänster för äldre. På detta sätt kan man på nationell nivå säkerställa högklassiga måltidstjänster oavsett bostadsort eller serviceproducent. 

Rapporten om forskningsprojektet har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017. Projektet genomfördes i samarbete mellan Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd, yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu, föreningen Ammattikeittiöosaajat ry och föreningen Gerontologinen ravitsemus Gery ry.

Rapporten (på finska)

Ytterligare information: Raisa Valve, universitetslektor, Helsingfors universitet, tfn 029 412 0235, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi, och Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 328, fornamn.efternamn(at)stm.fi