Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetValtioneuvoston kanslia
8.11.2021 10.08
Pressmeddelande 636/2021

Statsrådets kansli utlyste den 8 november ett anslag på 200 000 euro för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Anslag kan sökas för ett forskningsprojekt med temat ”Möjligheterna att beakta kommande generationer i lagberedningen och att förutse lagstiftningsbehov”.

Syftet är att ta fram information om hur man kan beakta kommande generationer i lagberedningen och hur man bättre kan utnyttja framsyn i identifieringen av lagstiftningsbehov och i lagberedningen. Forskningsprojektet ska stödja beredningen av den andra delen av statsrådets framtidsredogörelse.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2021.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor ska lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet senast den 29 november 2021 kl. 16.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 187, eller Risto Alatarvas, specialsakkunnig, tfn 0295 160 024, statsrådets kansli