Hoppa till innehåll

Det finländska FoUI-systemets utveckling och omvälvningar diskuteras vid ett seminarium den 22 juni

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.6.2022 10.06 | Publicerad på svenska 20.6.2022 kl. 13.40
Pressmeddelande 399/2022

Den 22 juni ordnar den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ett seminarium om det finländska FoUI-systemets utveckling. Diskussionen inleds med anföranden av experter och forskare som länge har studerat det finländska FoUI-systemet.

Under seminariet diskuteras systemets historia, omvälvningar och nuläge och hur dess centrala institutioner har förändrats under åren och årtiondena. Dessutom diskuteras vad vi kan lära oss av det förflutna inför framtiden.

”Att känna till det förflutna är viktigt för att förstå nuet. När vi utvecklar FoUI-systemet måste vi vara medvetna om den utveckling som lett till dagens system. Samtidigt skapar vi en helhetsbild av aktörerna på fältet, deras funktioner när det gäller främjande av forskning, produktutveckling och innovationer samt deras förhållande till varandra. Med hjälp av den lägesbild som byggs upp kan vi gå vidare med Finlands historiska omställning till ett förutsägbart och långsiktigt FoUI-system”, säger arbetsgruppens ordförande Matias Mäkynen.

Ordförande Mäkynen öppnar seminariet, varefter politices magister Tarmo Lemola håller ett anförande om FoUI-politiken på lång sikt. Professor Heikki Mannila håller ett anförande om högskolefältets utveckling och Gaia Consultings direktör Mari Hjelt om forskningsinstitutens utveckling. Professor Yrjö Neuvo och Enstos styrelseordförande Marjo Miettinen kommenterar anförandena ur näringslivets synvinkel.

Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta en långsiktig plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering, som anger hur finansieringen ska fördelas och vilket innehåll den ska ha. Arbetsgruppen granskar FoUI-systemet som helhet, behoven att utveckla det och nuläget för och inriktningen av forsknings- och utvecklingsfinansieringen. Seminariet är ett led i arbetsgruppens lägesbildsarbete. 

Seminariet hålls i Ständerhuset onsdagen den 22 juni kl. 8–10. Seminariet kan följas på Teams

Ytterligare information: Matias Mäkynen, parlamentariska FoUI-arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3059, och Antti Pelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533