Hyppää sisältöön

Suomalaisen TKI-järjestelmän kehitykseen ja murroksiin pureudutaan seminaarissa 22.6.

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.6.2022 10.06
Tiedote 399/2022

Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä järjestää 22. kesäkuuta seminaarin, jossa tarkastellaan suomalaisen TKI-järjestelmän kehitystä. Seminaarissa alustavat pitkään suomalaista TKI-järjestelmää tarkastelleet asiantuntijat ja tutkijat.

Seminaarissa käsitellään TKI-järjestelmän historiaa, muutosta ja nykytilaa ja pohditaan, miten järjestelmän keskeiset instituutiot ovat vuosien ja vuosikymmenten aikana muuttuneet. Seminaarissa keskustellaan myös siitä, minkälaista oppia voimme ottaa menneestä tulevaisuutta varten.

”Voidakseen ymmärtää nykyisyyttä, on tunnettava historia. TKI-järjestelmää kehitettäessä on tärkeää, että tunnemme kehityksen, jonka myötä tämän päivän järjestelmä on muodostunut. Samalla luomme kokonaiskuvaa kentän toimijoista, niiden funktioista tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden edistämisessä sekä suhteista toisiinsa. Näin rakentuvan tilannekuvan myötä voimme jatkaa Suomen historiallista käännettä kohti ennakoitavaa ja pitkäjänteistä TKI-järjestelmää”, työryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo.

Tilaisuuden avaa työryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen, jonka jälkeen kuullaan VTM Tarmo Lemolan alustus TKI-politiikan pitkästä linjasta. Professori Heikki Mannila alustaa korkeakoulukentän kehityksestä ja Gaia Consultingin johtaja Mari Hjelt tutkimuslaitosten kehityksestä. Professori Yrjö Neuvo ja Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen käyttävät kommenttipuheenvuorot elinkeinoelämän näkökulmasta.

Parlamentaarisen TKI-työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma, joka suuntaa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentumista ja sisältöjä. Työryhmä tarkastelee työssään TKI-järjestelmän kokonaisuutta ja sen kehittämistarpeita sekä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nykytilaa ja kohdentumista. Seminaari on osa työryhmän tilannekuvatyötä. 

Seminaari järjestetään Säätytalolla keskiviikkona 22. kesäkuuta klo 8-10. Tilaisuutta voi seurata Teamsissa

Lisätietoja: parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen, p. 09 432 3059 ja työryhmän pääsihteeri, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533.