Hoppa till innehåll

En ny utredning ger statsrådet en modell för att uppnå samhälleliga mål på ett uppdragsdrivet sätt

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 8.5.2023 9.13
Pressmeddelande 205/2023

Finland kommer snart att ledas av en ny regering som måste kunna hitta lösningar på de största utmaningarna i vår tid, till exempel klimatförändringarna, stärkandet av energitryggheten och teknologiska genombrott. I en utredning som utarbetats för statsrådet har man skisserat en verksamhetsmodell för att genomföra en riktad uppdragsdriven forsknings- och innovationspolitik. Den kommer att ge staten ett verktyg för att genomföra strategiska mål och lösa komplexa utmaningar tillsammans med aktörer inom forsknings- och innovationssystemet.

Uppdragsdriven forsknings- och innovationspolitik ger staten sätt att leda strategiska mål för lösa samhälleliga utmaningar. Detta kräver ett starkt politiskt engagemang och ledarskap samt en förstärkning av beredskap och kompetens, samtidigt som det blir möjligt att utnyttja de olika förvaltningsområdenas och sektorernas förmågor och resurser för att uppnå ett gemensamt mål, dvs. för att lösa uppdrag.

Ett framgångsrikt genomförande av modellen förutsätter att en klar ansvarig aktör bemyndigas i statsrådet, men det finns olika alternativ vad gäller genomförandet. Genomförandet av en riktad forsknings- och innovationspolitik förutsätter nya strukturer, processer, färdigheter och verksamhetssätt, särskilt inom den offentliga förvaltningen, men också i större utsträckning i samhället. 

De stora utmaningarna i vår tid kräver djupgående reformer inom industri, tjänster och andra system som är viktiga för samhällets funktion. För att kunna lösa de komplexa utmaningarna måste ett brett spektrum av aktörer engageras för att fastställa utmaningen. Lösningar måste utarbetas och prövas decentraliserat, men lärdomarna från försöken måste tolkas gemensamt. När det uppkommer ny information om fungerande praxis, centrala flaskhalsar, behov att införa nya intressenter i verksamheten eller om det konstateras att den valda definitionen eller de valda lösningarna helt enkelt inte fungerar, bör det vara möjligt att omdirigera fastställandet av utmaningen och målen för den gemensamma verksamheten. 

I en av statsrådet beställd utredning som utarbetats av Demos Helsinki, 4Front och forskningsenheten Bios om möjligheterna för en riktad uppdragsdriven forsknings- och innovationspolitik presenteras en verksamhetsmodell som gör det möjligt att förverkliga strategiska mål och lösa komplexa utmaningar tillsammans med aktörer inom forsknings- och innovationssystemet. Verksamhetsmodellen baserar sig på en omfattande litteraturöversikt och en empirisk analys av Finlands verksamhetsmiljö.

I projektet utreddes vilket slags förmåga Finlands statsförvaltning har att leda och genomföra strategiska val tillsammans med aktörer inom vetenskaps- och innovationssystemet. Resultaten visar att det finns efterfrågan på nya verksamhetssätt hos såväl statsförvaltningen som experter på olika sektorer. 

Ytterligare information: Katri Sarkia, ledare av konsortiet, Demos Helsinki, tfn 050 528 1070, [email protected] och Kirsti Vilén, ordförande för styrgruppen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5064008 [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.