Hoppa till innehåll

Forsknings- och innovationsrådet diskuterade beröringspunkterna mellan säkerhetspolitiken samt FoUI-verksamheten och FoUI-politiken

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 16.45 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 16.15
Pressmeddelande

Forsknings- och innovationsrådet, som leds av statsminister Sanna Marin, diskuterade vid sitt möte den 29 september forskning, utveckling och innovation (FoUI) på säkerhets- och försvarspolitikens område. Diskussionen kring temat inleddes med anföranden av forskningsdirektör Juha Martelius från försvarsministeriet, generalmajor Janne Jaakkola från försvarsmakten och forskningsprofessor Paula Kivimaa från Finlands miljöcentral.

FoUI-verksamheten och FoUI-politiken är allt närmare och mångsidigare kopplade till säkerhetspolitiska frågor. Teknik har fått en större roll inom säkerhets- och försvarspolitiken. Samtidigt är den tekniska utvecklingen allt mer företagsdriven och många tekniker används för både civila och militära ändamål. Den tekniska utvecklingen är en central del av konkurrensen mellan stormakterna. Forskning, utveckling och innovation spelar också en viktig roll när man försöker hantera globala omvälvningar och de säkerhetsutmaningar som dessa medför.

Forsknings- och innovationsrådet framhävde bland annat betydelsen av internationellt och nationellt samarbete och hög kvalitet i FoUI-verksamhet med anknytning till säkerhet och försvar. Finland behöver kompetens på hög nivå för att kunna delta i internationella nätverk. Vid mötet betonades också upprätthållande av kompetensen och försörjningsberedskap. Kompetens har en kritisk betydelse som statens strategiska resurs. Det är viktigt att säkerställa en tillräcklig inhemsk kompetens både på bred front och inom kritiska kompetensområden. Det kan vara mycket svårt att bygga upp kompetensbasen på nytt om kompetensen inom vissa områden går förlorad. Upprätthållandet av kompetensen kräver ihärdigt arbete.

En närmare koppling mellan säkerhets- och försvarspolitiken samt FoUI-verksamheten och FoUI-politiken kräver också ett starkare förvaltningsövergripande grepp och samarbete mellan ministerierna. Det behövs en sektorsövergripande dialog och gemensamma riktlinjer.

Ett fullvärdigt medlemskap i Nato har betydande konsekvenser ur FoUI-verksamhetens synvinkel. Natos innovationsinitiativ, bland annat DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) och innovationsfonden (NATO Innovation Fund) öppnar nya möjligheter.

Ytterligare information: Ilkka Kaukoranta, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 449, och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101