Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen i december: Nästan hälften av de unga upplever stress

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.12.2022 10.58 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 13.14
Pressmeddelande

I december genomfördes ytterligare en Medborgarpulsen-enkät på uppdrag av statsrådet. Under denna omgång var stressen bland unga större än någonsin tidigare. Sammanlagt 49 procent av respondenterna i åldern 15–29 år uppgav att de upplever ganska mycket eller väldigt mycket stress. Andelen unga som upplever mycket stress har ungefär fördubblats sedan hösten 2020.

Av alla dem som svarade uppgav 28 procent att de upplever ganska mycket eller väldigt mycket stress.

”De ungas välbefinnande har gett stor anledning till oro under pandemitiden, och resultaten av Medborgarpulsen tyder på att oron fortfarande är aktuell. Andelen unga i åldern 15–29 år som upplever mycket stress har ökat trendartat i över två års tid. Utifrån tidigare analyser vet vi också att kvinnor upplever klart mer stress än män. Det betyder att unga kvinnor upplever mest stress av alla”, säger Juho Jyrkiäinen, som är specialsakkunnig vid statsrådets kansli.

Det ekonomiska läget i Finland och priset på el fortfarande de främsta källorna till oro

Av enkäten framgick att det ekonomiska läget i Finland och förändringarna i priserna på el och andra energiformer fortfarande är de främsta källorna till oro bland respondenterna. Sammanlagt 60 procent känner sig ganska eller mycket oroade över det ekonomiska läget i Finland, medan 56 procent känner sig ganska eller mycket oroade över energipriserna. Energipriserna väcker oro i synnerhet bland låginkomsttagare (65 procent).

Allt fler respondenter, 55 procent, uppger att de har ändrat sina konsumtionsvanor, särskilt när det gäller inköp av mat och dagligvaror. Nästan 90 procent har vidtagit åtgärder för att spara energi. Allt fler har minskat användningen av elapparater och sänkt rumstemperaturen hemma.

Allmänhetens stöd till sanktionerna mot Ryssland har blivit starkare, och allt fler understöder mottagandet av flyktingar från Ukraina. Nästan nio av tio respondenter (87 procent) understödde sanktionerna mot Ryssland och nästan åtta av tio (77 procent) mottagandet av ukrainska flyktingar.

Förtroendet för de politiska partierna har minskat sedan den senaste enkäten och landar nu på 34 procent. Förtroendet för samhällsinstitutionerna minskade under höstens lopp och har hållit sig på samma nivå. 79 procent av respondenterna litar på utbildningssystemet, 71 procent på hälso- och sjukvårdssystemet och 61 procent på regeringen. Förtroendet för försvarsmakten och polisväsendet är fortsatt högt.

Den 41:a omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 7 och den 12 december.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181