Hoppa till innehåll

Översikt: Sociala medier stöder kris- och olycksledningen

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utgivningsdatum 9.1.2023 10.06
Nyhet

Överraskande kriser och störningar syns i sociala medier nästan i realtid. Mediemiljön med högt tempo skapar osäkerhet och informationsvakuum som kan fyllas med hjälp av aktiv och proaktiv myndighetskommunikation. Detta konstateras i en Policy Brief-översikt som publicerades inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet den 9 januari.

I synnerhet situationer där bristfällig och felaktig information sprids antingen oavsiktligt eller avsiktligt och situationer där korrekt information sprids i skadligt syfte innebär en utmaning för myndigheterna. Samtidigt innebär de sociala mediernas särdrag möjligheter med tanke på myndigheternas kris- och olycksledning.

”Sociala medier gör det möjligt för myndigheterna att ha direkt kontakt med allmänheten utan traditionella mediers tolkningar och avgränsningar”, säger Harri Jalonen, som är professor vid Vasa universitet.

Myndighetskommunikationen i kristider bidrar också till samhälleligt förtroende.

”I bästa fall bidrar myndighetskommunikationen till en kollektiv delaktighet som möjliggör en tillräckligt enhetlig och effektiv funktionsförmåga i samhället”, bedömer Teija Mankkinen, som är specialsakkunnig vid inrikesministeriet.

Särskild vikt läggs vid beredskap och kapacitet

I Some pelastaa-projektet, som fokuserar på sociala medier vid kris- och olycksledning, granskas det hur sociala medier används i samband med kris- och undantagssituationer i Finland och internationellt. Projektet inleddes på grund av brist på omfattande finländsk forskning om användningen av sociala medier vid storolyckor.

Vasa universitets, Polisyrkeshögskolans och Räddningsinstitutets gemensamma projekt avhjälper bristen genom att undersöka användningen av sociala medier i kris- och undantagssituationer i Finland och internationellt. Undersökningen genomförs med blandade metoder.

I projektets första Policy Brief-översikt granskas användningen av sociala medier vid kriser och olyckor mot bakgrunden av internationell forskning. Översikten är en sammanställning av internationell forskning och innehåller forskningsbaserade förslag till åtgärder.

”I vår undersökning lägger vi särskild vikt vid den kapacitet, kompetens och aktionsberedskap som olika myndigheter behöver när det gäller att agera i en utmanande och ständigt föränderlig informationsmiljö”, berättar specialforskarna Alisa Puustinen och Pirjo Jukarainen, från Räddningsinstitutet respektive Polisyrkeshögskolan.

Projektet ger nya insikter om användningen av sociala medier vid kriser och olyckor. I projektet tas det fram bästa praxis och rekommendationer för myndighetskommunikation i sociala medier.

Some pelastaa-projektet är ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2022.

Ytterligare information: Harri Jalonen, chef för Some pelastaa-projektet, professor, Vasa universitet, harri.jalonen(a)uwasa.fi, tfn 044 907 4964, Alisa Puustinen, specialforskare, Räddningsinstitutet, alisa.puustinen(a)pelastusopisto.fi, Pirjo Jukarainen, specialforskare, Polisyrkeshögskolan, pirjo.jukarainen(a)polamk.fi, och Teija Mankkinen, ordförande för Some pelastaa-projektets styrgrupp, specialsakkunnig, inrikesministeriet, teija.mankkinen(a)govsec.fi