SOME onnettomuusviestinnässä: Strategiaa, osallisuutta, monikanavaisuutta ja ennakointia

Yllättävät kriisi- ja häiriötilanteet luovat epävarmuuksia ja informaatiotyhjiöitä. Näiden tyhjiöiden täyttäminen edellyttää viranomaistoimijoilta aktiivista ja ennakoivaa viestintää. Suunnitelmallisella sosiaalisen median käytöllä voidaan tehostaa kriisi- ja onnettomuusviestinnän tavoittavuutta, heikentää virheellisen tiedon leviämistä sekä hyödyntää sosiaalisen median mahdollistamaa itseorganisoituvaa toimijuutta.