Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: En utvidgning av systemet med ursprungsgarantier till att gälla även biogas verifierar ursprunget för den gas som säljs

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 10.37
Pressmeddelande 697/2019

Det nuvarande systemet med ursprungsgarantier för el kan på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt utvidgas till att gälla även gas. Det kan dessutom göras med beaktande av särdragen hos gas.

Syftet med Gaia Consulting Oy:s utredning, som publicerades den 30 december 2019, har varit att skapa en grund för ett tydligt, tillförlitligt och kostnadseffektivt system med ursprungsgarantier för gas, som samtidigt uppfyller kraven i direktiv (EU) 2018/2001 och är förenligt med andra motsvarande europeiska system.

Särdragen hos gas medför en utmaning

Som energiform skiljer sig gas från el bland annat när det gäller kvalitetsskillnader, användningsändamål, stöd och reglering samt storleken på produktionsanläggningarna. Samtidigt är det en utmaning att motsvarande system i Europa fortfarande är under utveckling.

Ursprungsmärkning det enda syftet med ursprungsgarantier

I rapporten rekommenderas att ursprungsgarantiernas enda syfte ska vara att ange ursprunget för biogas. Dessutom konstateras det att en lägre skattegrad inte får basera sig på ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier ska kunna beviljas för all biogas som produceras i Finland, oavsett vilken kvalitet gasen har eller om den matas in i gasnätet eller inte. Köparen bör alltid få veta ursprunget för den gas som säljs.

Ursprungsgarantier fungerar inte om systemet inte är kostnadseffektivt

Det är skäl att undvika att ansluta sig till systemet med ursprungsgarantier om det inte ger ekonomisk eller annan nytta. Detta anses i synnerhet gälla små producenter av offgrid-gas. Därför ska till exempel ursprungsmärkning som baserar sig på massbalanssystemet vara möjlig även i fortsättningen, så länge som det säkerställs att ursprungsgarantier inte beviljas för samma produktion. Kostnadseffektivitet kan eftersträvas utan att äventyra systemets tillförlitlighet, exempelvis genom att stödja sig på befintliga revisions- och certifieringssystem, lätta processer för kontroll av produktionsvolymen samt aggregeringsmodellen för små aktörer.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information: Markus Klimscheffskij, äldre sakkunnig, Gaia Consulting Oy, tfn 044 587 7788 markus.klimscheffskij(at)gaia.fi