Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Energian alkuperätakuujärjestelmän laajennus biokaasulle varmentaa myytävän kaasun alkuperän

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2019 10.37
Tiedote 697/2019

Nykyinen sähkön alkuperätakuujärjestelmä voidaan laajentaa koskemaan kaasua luotettavasti ja kustannustehokkaasti sekä kaasun erityispiirteet huomioiden.

Gaia Consulting Oy:n 30.12.2019 julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli luoda pohja selkeälle, luotettavalle ja kustannustehokkaalle kaasun alkuperätakuujärjestelmälle, joka olisi samalla kuluttajaa ja toimialaa palveleva, direktiivin (EU) 2018/2001 vaatimukset täyttävä sekä yhteensopiva muiden eurooppalaisten kaasun alkuperätakuujärjestelmien kanssa.

Kaasun erityispiirteet haasteena

Kaasu eroaa sähköstä energiamuotona muun muassa sen tasalaatuisuudessa, käyttökohteissa, tuissa ja regulaatiossa sekä tuotantolaitosten kokoluokissa. Samaan aikaan haasteena on, että vastaavat järjestelmät Euroopassa ovat vielä kehitteillä.

Alkuperätakuun ainoa käyttötarkoitus on alkuperämerkintä

Työssä suositellaan, että alkuperätakuiden ainoa käyttötarkoitus on biokaasun alkuperämerkintä ja että esimerkiksi alhaisemman verotusasteen ei tulisi perustua alkuperätakuuseen. Alkuperätakuiden myöntäminen tulee mahdollistaa kaikelle Suomessa tuotettavalle biokaasulle kaasun laadusta tai kaasuverkkoon syöttämisestä riippumatta. Myytävän kaasun alkuperä tulee aina ilmoittaa sen ostajalle.

Ilman kustannustehokkuutta alkuperätakuut eivät toimi

Alkuperätakuujärjestelmään liittymistä tulisi välttää niissä tapauksissa, joista siitä ei ole toimijoille taloudellista tai muuta hyötyä, mikä voi koskea erityisesti pienen mittakaavan offgrid-kaasuntuottajia. Siksi esimerkiksi ainetasemenetelmään pohjautuva alkuperämerkintä tulee säilyä mahdollisena, kunhan tällöin varmistetaan, että samalle tuotannolle ei myönnetä alkuperätakuuta. Järjestelmän kustannustehokkuutta voidaan hakea luotettavuutta vaarantamatta esimerkiksi myös nojautumalla olemassa oleviin auditointi- ja varmennusjärjestelmiin, kevyisiin tuotantomäärien varmennusprosesseihin sekä pienten toimijoiden aggregointimallilla.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Vanhempi asiantuntija Markus Klimscheffskij, Gaia Consulting Oy, p. 044 587 7788. [email protected]