Hoppa till innehåll

Statsrådets kansli begär utlåtanden om reformen av forsknings- och innovationsrådet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.8.2023 15.56
Pressmeddelande

Statsrådets kansli begär utlåtanden om ett utkast till statsrådets förordning som innehåller ändringar i forsknings- och innovationsrådets tidigare uppgifter, sammansättning och strukturer. Utlåtanden kan lämnas i tjänsten utlåtande.fi fram till den 12 september 2023.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering stärks forsknings- och innovationsrådets roll i styrningen av forsknings- och innovationspolitiken enligt förslaget från den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI).

Det föreslås att forsknings- och innovationsrådets uppgifter utökas så att de i fortsättningen omfattar också att lägga fram initiativ till nationella strategiska val, att främja Finlandsbilden inom det forsknings- och innovationspolitiska området, att samordna och följa verkställigheten av lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030 och genomförandet av den fleråriga planen för användning av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet och att utarbeta förslag om fördelningen av forsknings- och utvecklingsfinansieringen. Antalet vice ordförande utökas och beredningsresurserna stärks. Reformen syftar till en förbättring av ledningen och samordningen av den nationella forsknings- och innovationspolitiken, en starkare verkningsfullhet och ett starkare förvaltningsövergripande perspektiv.

Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022 fastställde i mars 2022 att ledningen och samordningen av forsknings- och innovationspolitiken i Finland bör stärkas, och föreslog att forsknings- och innovationsrådet ska få en starkare roll.

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ inom statsförvaltningen. Rådet består av medlemmar av statsrådet och utomstående sakkunniga och har till syfte att utveckla en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, bildning, tillväxt och konkurrenskraft. Avsikten är att statsrådet ska utnämna forsknings- och innovationsrådet efter att förordningen har reviderats.

Ytterligare information
Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 050 408 4422
Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533

E-postadresserna har formen [email protected].