Hyppää sisältöön

VNK pyytää lausuntoja tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistamisesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.8.2023 15.56
Tiedote

Valtioneuvoston kanslia pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jolla uudistettaisiin tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä, kokoonpanoa ja rakenteita. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:ssä 12. syyskuuta 2023 asti.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan tutkimus- ja innovaationeuvoston roolia tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisessa vahvistetaan parlamentaarisen TKI-työryhmän esitysten mukaisesti.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä esitetään laajennettavaksi siten, että jatkossa sen tehtäviin kuuluisivat myös aloitteiden teko kansallisiksi strategiavalinnoiksi, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maakuvan edistäminen, T&K-rahoituslain ja monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman toimeenpanon seuranta ja yhteensovittaminen sekä ehdotusten teko tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentamisesta. Neuvoston varapuheenjohtajistoa laajennettaisiin ja valmisteluresursseja vahvistettaisiin. Uudistuksella tavoitellaan kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisen ja koordinaation parantamista, entistä vahvempaa vaikuttavuutta sekä poikkihallinnollisuuden voimistumista.

Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022 linjasi maaliskuussa 2022, että Suomi tarvitsee nykyistä vahvempaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamista ja koordinaatiota ja esitti tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin vahvistamista.  

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, jonka tarkoituksena on hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittäminen. Valtioneuvoston on määrä nimittää tutkimus- ja innovaationeuvosto asetuksen uudistamisen jälkeen. 

Lisätietoja
Pääministerin erityisavustaja Henrik Vuornos, valtioneuvoston kanslia, p. 050 408 44 22 
Tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]