Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Digitala apparater är till både nytta och skada för familjeförhållanden – det bästa är den tid man tillbringar tillsammans

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2020 12.25
Pressmeddelande 596/2020
Foto: Riitta Supperi

Familjer kan få nytta av användningen av digitala apparater när apparaterna används på ett visst sätt. Det har en betydande inverkan i hurdana situationer familjerna använder apparaterna i sin vardag och om apparaterna används på bekostnad av samvaro och växelverkan. I projektet Digitaalinen hyvinvointi perheissä om digital välfärd i familjer har man utrett hur digitala apparater påverkar familjers välfärd och hur samhället kan stödja en sund medieanvändning.

Gemensam användning av digitala apparater, i form av bland annat spel eller en gemensam hobby i den digitala världen, kan föra familjemedlemmar närmare varandra. Användningen av digitala apparater gynnar familjeförhållanden också när apparaterna används för att hålla kontakt. I synnerhet realtidsteknik, såsom samtal, snabbmeddelanden och videosamtal, har en positiv inverkan på nära relationer.

Den personliga användningen av digitala apparater inverkar däremot huvudsakligen negativt på nära relationer. Detta gäller i synnerhet om apparaten försämrar eller minskar samvaron och växelverkan. Den personliga användningen har en starkare negativ inverkan på parförhållanden än på förhållanden till andra familjemedlemmar. Många applikationer är avsiktligt beroendeframkallande, vilket innebär att man obemärkt tillbringar mycket tid med dem och tar tag i mobilen utan att ens tänka på det. En väl övervägd medieanvändning som tjänar vars och ens personliga värden är nyckeln till ökad digital välfärd.

Med digital välfärd avses välfärd i vardagen, där digitaliseringen har medfört både fördelar och nya utmaningar. Kärnan i digital välfärd är begreppet väl använd tid, som är en del av en medveten digital vardag.

”Apparaterna tar bort tid från något annat, till exempel från umgänge med närstående, motion, sömn eller till och med sysslolöshet. Det betyder dock inte automatiskt att man använt sin tid ’dåligt’ om man använt digitala apparater. Om man lär sig att identifiera innehåll och användningssätt som bidrar till den egna välfärden, kan skärmtiden bli en del av väl använd tid”, förklarar projektforskaren Kristiina Tammisalo från befolkningsförbundet Väestöliitto.

Uppgifterna härstammar från Väestöliittos forskningsöversikt över alla referentgranskade undersökningar på engelska från de senaste tio åren när det gäller digitala mediers inverkan på familjer och parförhållanden. Forskningsarbetet i Väestöliittos, Demos Helsinkis och Sällskapet för mediefostrans gemensamma projekt om digital välfärd i familjer resulterade också i en färdplan för digital välfärd och i material till allmänheten och pedagoger.

I slutrapporten från projektet, som publicerades den 22. september, redogörs för forskningsresultaten och projektets innehåll. Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information:

Kristiina Tammisalo, forskare, Väestöliitto, tfn 050 524 1536, kristiina.tammisalo(a)vaestoliitto.fi
Anna Rotkirch, forskningsprofessor, Väestöliitto, tfn 040 776 3086, anna.rotkirch(a)vaestoliitto.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.