Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Finland är en stark aktör i sin storleksklass när det gäller AI-kompetens

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.1.2019 10.55
Pressmeddelande 18/2019

En utredning som statsrådet låtit göra visar att AI-kompetensen inom finländsk forskning och utbildning och hos finländska företag ligger på god europeisk nivå. Enligt utredningen är Finland i förhållande till andra länder i samma storleksklass en stark aktör när det gäller AI-kompetens. Utredningen har gjorts av sakkunniga vid Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet, Näringslivets forskningsinstitut och bolaget Silo.AI.

AI-forskningskompetensen ligger på jämförelsevis hög nivå i Finland, vilket kan konstateras på basis av vetenskapliga publikationer kring temat artificiell intelligens. Finland placerar sig på 17:e plats mellan Sydkorea och Österrike. Det är dock bra att komma ihåg att Finlands andel av världens alla publikationer om artificiell intelligens är bara cirka 0,5 procent.

Enligt utredningen ligger även företagens AI-kompetens på god nivå. Samtidigt kan det dock konstateras att inte heller företagen i Finland utnyttjar AI-teknik i särskilt bred omfattning.

Utbudet av utbildning på högskolenivå ska ökas. I Finland använder vi dock inte termen artificiell intelligens i marknadsföringen av undervisningsprogram, till skillnad från exempelvis England.

Överallt i världen satsas det mycket på artificiell intelligens och tillämpningen av artificiell intelligens, vilket betyder att Finland måste vidta åtgärder för att kunna bevara sin nuvarande position. Om Finland börjar halka efter när det gäller att satsa på artificiell intelligens, flyttar allt fler experter utomlands för att få intressantare och bättre avlönat arbete.

Artificiell intelligens bör till en början användas i mindre uppgifter

Arbetsgruppen bakom utredningen tillråder företag och den offentliga förvaltningen att testa artificiell intelligens i beslutsfattandet.

”AI-baserat beslutsfattande har ännu inte införts i någon större utsträckning i Finland. Det beror delvis på att vi väntar på ett principiellt ställningstagande vad gäller att ge självlärande algoritmer beslutanderätt i viktiga frågor. Sannolikt kommer vi inte att få några tydliga eller allmänt godkända svar på de här stora principiella frågorna, och utvecklingen avtar om vi bara fortsätter att vänta. Artificiell intelligens kan redan nu användas i sådana mindre, styrda uppgifter i självlärande miljöer som inte innebär några betydande etiska eller juridiska problem”, konstaterar Heikki Ailisto, som är forskningsprofessor vid VTT.

Fastän vi inte låter en bil köra från Rovaniemi till Helsingfors utan förare, kan vi kanske acceptera en självkörande bil som kör långsamt från parkeringsplatsen närmare butiksentrén så att man har kortare väg att bära sina inköp. Framsteg i enkla scenarier ger erfarenhet av att tillämpa artificiell intelligens i beslutsfattandet och till stöd för beslutsfattandet. Denna erfarenhet är till nytta när vi överväger fördelarna, nackdelarna och riskerna med AI-baserat beslutsfattande.

I de övriga åtgärdsförslagen lyfts fram bland annat inriktningen av finansiering och finländsk forskning i artificiell intelligens samt modeller för utveckling av AI-kompetensen.

Rapporten (på finska)

Ytterligare information: Heikki Ailisto, forskningsprofessor, chef för utredningsprojektet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 040 555 0726, heikki.ailisto(a)vtt.fi, och Pekka Appelqvist, professor, forskningsdirektör, ordförande för styrgruppen, försvarsministeriet, tfn 0295 160 360, pekka.appelqvis(a)defmin.fi