Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Nationalistisk politik kan stå i vägen för åtgärder för att bekämpa terrorism

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetutrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2020 9.26
Pressmeddelande 38/2020

Terrorismen är ett av de största säkerhetshoten i Europa, och medborgarna har höga förväntningar på EU:s åtgärder för att bekämpa terrorism. Det är svårt att utvärdera EU:s resultat av bekämpningen av yttre terrorism, eftersom terrorismen bekämpas på många olika sätt genom internationell diplomati, krishanteringsinsatser, utvecklingsarbete och fristående ämbetsverks verksamhet. En rapport som publicerades den 30 januari utreder hur EU:s bekämpning av yttre terrorism har utvecklats under årens gång, hur de administrativa strukturerna ser ut och vad som har gjorts i praktiken.

Enligt Utrikespolitiska institutets undersökning skapar EU med sitt arbete med att definiera gemensamma begrepp, uppdatera lägesbilden, samordna olika aktörer och främja diplomatin i unionen ett mervärde för medlemsländerna. 

Rapporten innehåller konkreta exempel bland annat från krishanteringsinsatser, utvecklingssamarbetsprojekt och utvidgningsförhandlingar om västra Balkan. Enligt utredningen är meningsskiljaktigheterna när det gäller de utländska stridande som reser tillbaka till medlemsländerna ett exempel på hur de inrikespolitiska spänningarna och nationalistisk politik kan göra det svårt att sätta upp gemensamma mål. På nationell nivå kan EU skapa mervärde endast om medlemsländerna både kan och vill utnyttja all den kapacitet som unionen har att erbjuda.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information: Teemu Tammikko, ansvarig projektchef, äldre forskare, Utrikespolitiska institutet, tfn 358 50 316 79 96, [email protected]