Hoppa till innehåll

Undersökning: Teknik utgör en central del av Rysslands geopolitiska stormaktssträvanden

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetförsvarsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.6.2022 9.03 | Publicerad på svenska 2.6.2022 kl. 14.01
Pressmeddelande 357/2022

Enligt en färsk undersökning ser Ryssland tekniskt kunnande som en central del av den globala konkurrensen mellan stormakter. Under de senaste tio åren har Ryssland skapat en unik modell som siktar till att höja landets vetenskapliga och tekniska kunnande till internationell toppnivå inom utvalda strategiska sektorer.

Det ryska systemet för forskning, utveckling och innovation (FoUI-systemet) fokuserar på Rysslands traditionella styrkor, till exempel kärnteknik och militär teknik, och på vissa former av ny teknik, till exempel artificiell intelligens och kvantteknik.

”Till skillnad från många konkurrenters FoUI-system bygger Rysslands system på en toppstyrd statsledning och på strävan att stärka landets suveränitet och självförsörjningsgrad”, beskriver ledande forskaren Sinikukka Saari.

Den ryska uppfattningen är att en statsledning som samordnar kommersiella och strategiska mål ger ett relativt försprång i synnerhet i konkurrensen med västländerna.

Enligt undersökningen har Ryssland trots sin uppblåsta stormaktsretorik inte lyckats lösa sina systemiska och strukturella problem i anslutning till den tekniska utvecklingen. Rysslands maktsträvanden på teknikens område begränsas av landets knappa ekonomiska resurser, korruption som beror på en svag rättsstat samt beroende av utländsk teknik och komponenter. Globalt sett innebär det en risk för Ryssland att dess FoUI-system är stagnerande och inskränkt, i synnerhet i förhållande till landets stormaktskonkurrenter.

”Anmärkningsvärt är att Ryssland numera ligger klart efter sin tidigare ’lillebror’ Kina, bland annat mätt i antalet patent och publikationers genomslag”, berättar industriprofessorn Arho Suominen, som ledde undersökningen.

Västländernas omfattande sanktioner mot Ryssland till följd av kriget i Ukraina försvagar ytterligare Rysslands förmåga att utveckla sitt tekniska och vetenskapliga kunnande. Sanktionerna syftar till att bryta Rysslands kontakter till globala vetenskapliga och tekniska nätverk och värdekedjor. Kriget i Ukraina har också ökat kompetensflykten av teknikexperter från Ryssland. Kriget och sanktionerna leder till att Ryssland isolerar sig från väst och till att landets beroende av Kina ökar avsevärt.

”Rysslands stormaktsställning kommer även i fortsättningen att bygga på landets militära styrka, i synnerhet dess kärnvapenarsenal, och inte på ett kommersiellt betydande och globalt inflytelserikt teknikekosystem”, sammanfattar forskaren Santtu Lehtinen.

Undersökningsrapporten är ett led i Teknologiska forskningscentralen VTT:s, Utrikespolitiska institutets och Helsingfors universitets Alexanderinstituts projekt som har utrett Rysslands teknikpolitik och tekniska kunnande i den globala konkurrensen.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2021.

Ytterligare information: Santtu Lehtinen, forskare, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn +358 40 168 3911, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.