Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning utredde sexualbrottslighet och hur den kan förebyggas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2021 8.49
Pressmeddelande 553/2021

Ungdomsforskningsnätverket och Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet utredde i sin undersökning risker som hänför sig till bakgrunden till personer som begår sexualbrott, vilka omständigheter som inverkar på att sexualbrott inträffar samt förslag till åtgärder för att förebygga sexualbrottslighet.

”För att kunna förebygga sexualbrott på ett effektivt sätt måste vi förstå de riskfaktorer och beteendemönster som har en anknytning till dem som begår brotten", säger Teemu Vauhkonen, forskare vid Institutet för kriminologi och rättspolitik.

Psykisk ohälsa, användning av berusningsmedel och social utsatthet utgör riskfaktorer

Enligt undersökningens resultat är i synnerhet ung ålder, tidiga riskfaktorer (till exempel problem med skolgången) och social utsatthet kopplade till sexualbrott, men dessa faktorer kan ändå inte sägas förutsäga sexualbrott.

Enskilda riskfaktorer är till exempel psykisk ohälsa och användningen av berusningsmedel. Antisocialt beteende och ett tidigare kriminellt förflutet är faktorer som är av betydelse för att förutsäga sexualbrott. Också personer födda utomlands har en högre tendens att begå sexualbrott.

Det är dock inte alltid möjligt att använda gärningspersonens sociala ställning eller bakgrund för att förklara varför personen begår sexualbrott. Den som begår sexualbrott kan befinna sig i vilken social ställning som helst, även om tendensen till sexuellt våld är vanligare bland socialt utsatta män med en anhopning av många riskfaktorer.

Enligt de experter som intervjuats i undersökningen förklarar ingen enskild faktor sexualbrott, utan brott är alltid summan av många faktorer. Gärningspersonerna är ofta dåliga på att lösa problem, impulsiva, har problem med känsloreglering och dålig självkänsla.

Sexualundervisning, mentalvårdstjänster samt digital kompetens och kompetens i sociala medier spelar en viktig roll i förebyggandet

Enligt forskarnas utredning behövs det ett brett spektrum av åtgärder för att bekämpa sexualbrottslighet, såsom förebyggande av utslagning, påverkan på attityder genom sexualundervisning samt utveckling av digitala färdigheter och färdigheter som berör sociala medier.

Det är viktigt att lära barnen vilka risker som är förknippade med att dela personlig information och interagera med främlingar på nätet, lära dem att identifiera gromning och berätta varifrån barnet eller den unga personen kan få hjälp vid behov. Det är viktigt att utveckla den digitala kompetensen och kompetensen i sociala medier för yrkesutbildade som arbetar med unga och för föräldrar, inte bara för att förebygga sexualbrott utan också för att stödja offren.

Också den allmänna samhällsutvecklingen inverkar på sexualbrottslighet. Att förhindra social utsatthet och utslagning och framför allt förbättra tillgången till mentalvårdstjänster är också en nyckel till att förebygga sexualbrott. Uppskattningsvis lider mellan 20 och 25 procent av ungdomarna av olika grader av psykiska störningar, men vanligen söker de flesta ungdomarna inte hjälp eller så uppsöker de hjälp med fördröjning.

Kognitiv beteendeterapi och läkemedelsbehandling har en väletablerad ställning i minskandet av återfallsbrottsligheten hos dem som begått sexualbrott. Dessutom spelar de stödtjänster med låg tröskel som tillhandahålls av organisationer en viktig roll när det gäller att stödja personer som löper ökad risk att begå sexualbrott.

Bakgrund

Den nu färdigställda undersökningen är en del av målet att minska vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn som ingår i programmet för statsminister Sanna Marins regering.

I undersökningen granskades personer som begått sexualbrott och gärningssituationer samt bedömdes möjligheterna att förebygga sexualbrott i Finland med hjälp av en litteraturöversikt om förebyggande åtgärder. I undersökningen användes register- och enkätmaterial samt intervjumaterial som samlats in från personer som begått sexualbrott och experter som arbetar med dem.

Ytterligare information: Teemu Vauhkonen, tfn 050 464 8651, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.