Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Rymdverksamhet medför betydande förbättringar för verksamheten i samhället

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 9.32
Pressmeddelande 206/2022
Foto: NASA | Unsplash

Rymdverksamhet nyttjas i bred skala i beslutsfattandet och myndighetsverksamheten i samhället, även om man inte alltid är medveten om dess roll. Rymdverksamhet har i själva verket blivit en kritisk funktion i samhället. I utredningen Rymden i vår vardag (Avaruus arjessamme) som gavs ut den 25 mars konstateras det att störningar i verksamheten kan ha allvarliga konsekvenser för samhället.

Rymdverksamhet effektiviserar många arktiska funktioner. Satellitbaserad positionering har blivit vardag för att möjliggöra kartapplikationer. En stor andel av den internationella datakommunikationen förmedlas via satelliter. Satellitbilder och annat satellitproducerat material används i otaliga applikationer, såsom väderprognoser, värdering av skogar, vintersjöfart och jordbruk. Verksamheten effektiviserar myndighetsverksamheten, infrastrukturens användning samt industrin, servicen, bankverksamheten och handeln och utvidgar serviceutbudet.

Den information och service som skapas inom rymdverksamheten är en kritisk del av infrastrukturen och verksamheten i det moderna samhället. Störningar i rymdverksamheten kan bero på solens aktivitet, fel i den apparatur som finns i omloppsbana eller markstationer eller direkt störning. Störningar kan snabbt orsaka negativa effekter för till exempel flyg- och sjötrafiken samt räddnings- och säkerhetsmyndigheternas verksamhet, bankverksamheten och handeln.

I utredningen konstateras det att innehållet i rymdstrategin är relevant för att styra rymdverksamhetens utveckling. För att rymdverksamheten ska kunna utnyttjas fullt ut krävs dock tydligare nationella strategiska prioriteringar samt handlings- och investeringsprogram för att genomföra dem inom förvaltningsområdena och effektivare samordning mellan förvaltningsområdena.

Projektet för rymdverksamhetens effekter i samhället (AVARTAVA) gav information om hur rymdverksamheten nyttjas i dag samt vilka framtida möjligheter och flaskhalsar som finns särskilt i Finland. Utredningen genomfördes av 4FRONT Oy och VTT Oy.

Mer information: docent Kalle A. Piirainen, 4FRONT Oy, tfn 0405838348, [email protected] och industriråd Maija Lönnqvist, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.