Hoppa till innehåll

SRK på SuomiAreena: Diskussioner om framtidsredogörelsen, om arbetets framtid och om försöksverksamhet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.7.2016 12.06
Pressmeddelande 307/2016

Beredningen av regeringens framtidsredogörelse framskrider och vi bjuder in alla intresserade till en öppen diskussion tillsammans med oss. Diskussionen inleds på SuomiAreena i Björneborg där man kan träffa våra sakkunniga i olika sammanhang under veckan. Diskussionen fortsätter på webben och i sociala medier.

Vi presenterar påståenden som gäller arbetets framtid i en webbenkät på dinåsikt.fi (på finska). Man har utgått ifrån att arbetsplatsstrukturen och sätten som man arbetar på samt behoven av kunskap är i ett brytningsskede. Den åldrande befolkningen, invandring, digitalisering, mikrojobb, plattformsekonomin, automation, globalisering och många andra pådrivande faktorer skapar ett behov av att ändra på samhällsstrukturen. Ett säkrande av försörjning, välfärd och konkurrenskraft kräver ett nytt slags tänkande i fråga om arbete. Ta ställning till påståendena och berätta för oss hur du tror att arbete och arbetslivet kommer att förändras under de kommande 20 åren otakantaa.fi/fi/hankkeet/72/

Vi aktiverar också våra kanaler för sociala medier i ärenden som gäller den nationella prognostiseringen och framtidsredogörelsen, välkomna att följa oss och diskutera: twitter.com/ennakointi och facebook.com/tulevaisuusselonteko/ 

Även statsrådets TEAS-projekt 'Dialog, arbete och framtid', som det lönar sig att följa på adressen tyontulevaisuus.fi/, arbetar med detta.

Statsrådets försöksverksamhet fick garanterat finansiering för genomförandet av konceptet "kokeilun paikka", vilket möjliggör att man kan utbyta information och skapa nätverk för försöken. Konceptet möjliggör också en klarare finansiering av försöken via en och samma kanal. Konceptet börjar utformas direkt i början av hösten. Du kan följa med hur du kan påverka genomförandet av arbetet på webbplatsen Försöksfinland kokeilevasuomi.fi/sv/forstasidan

Statsrådets personal är anträffbar på SuomiAreena den 11–15 juli

Måndagen den 11 juli kl. 17–18.15 hålls ett diskussionsmöte i köpcentret Puuvilla om hur man kunde öka sysselsättningen med hjälp av försöksverksamhet.

Torsdagen den 14 juli finns försöken synliga i form av musik- och improvisationsföreställningen "Kokeilut Rokkaa!".

Framtidsredogörelsen och påståendena om arbetets framtid diskuteras under arbets- och näringsministeriets POP UP-workshop på SuomiAreenas medborgartorg torsdagen den 14 juli kl. 10–11 och 15–16 samt fredagen den 15 juli kl. 11–12.

Ytterligare information:

Taina Kulmala, enhetschef, tfn 0295 160 184 [email protected]
Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, [email protected]
Ira Alanko, projektchef, [email protected]