Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018 – kompletterande ansökan 1

Statsrådets kansli öppnade den 19 januari 2018 ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 250 000 €).  Ansökningstiden upphörde 26.2.2018 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

  • 7.4 Tillgången och kvaliteten på rättshjälpstjänster för medborgare och asylsökande (250 000 €)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: