Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018 – kompletterande ansökan 2

Statsrådets kansli öppnade den 4 april 2018 ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 500 000 €). Ansökningstiden upphörde 7.5.2018 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

  • 3.2 Utredning av vindkraftens effekter på människors hälsa och produktionsdjurs väl-befinnande (300 000 €)
  • 6.4.1 Samordning av lönearbete, företagande och sociala trygghet (100 000 €)
  • 6.4.2 Konsekvenserna av ökningen av lågavlönat arbete för den sociala tryggheten i Finland mot bakgrund av internationella erfarenheter (100 000 €)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: