Avslutade utlysningar

Utlysningen av anslag för utrednings- och forskningsverksamhet bygger på statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan.

Utlysningen år 2017

Utlysningen inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan upphörde 16.11.2016

Utlysningen 2017

Utlysningen år 2016

Utlysningen inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan upphörde 18.1.2016.

Utlysningen 2016

Utlysningar år 2015

År 2015 genomfördes två utlysningar inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan.

Utlysningar 2015

Utlysningar år 2014

År 2014 genomfördes två utlysningar inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan.

Utlysningar 2014