Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

Innehåll med tagg ympäristönmuutokset .
  • 26.8.2022|8:26

    Utvärdering: Klimatanpassningsarbetet bör stärkas särskilt på regional och kommunal nivå

    Anpassningen till klimatförändringen har gått framåt i Finland under de senaste åren, vilket syns i lagstiftning och strategier inom olika förvaltningsområden. De strategiska målen bör nu genomföras i praktiken genom nya konkreta åtgärder som gäller såväl olika sektorer som regionerna och kommunerna. Detta konstateras i helhetsutvärderingen av framstegen i den nationella klimatanpassningspolitiken, som publicerades den 26 augusti.

  • 28.4.2022|8:43

    Studie: Proaktiv anpassning till klimatförändringen lönar sig

    Proaktiv beredskap inför klimatförändringen minskar förlusterna i förhållande till reaktiv anpassning, där man handlar först efter att de första skadorna uppstått. I projektet ”Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta” (Kostnadsberäkning av inaktivitet inför klimatförändringen, KUITTI) som beställts av statsrådet sammanfattas den kunskap man har om klimatförändringens ekonomiska konsekvenser för Finland.