• Bra beslut bygger på forskningsinformation

    Statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattandet.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Läs mera

Aktuellt

Översikt: Styrning i en komplex värld
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Finance Prime Minister's Office
Pressmeddelande 8.7.2020 9.53
Översikt: Politiska insatser behövs för att bidra till en bättre digital vardag för finländarna
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 6.7.2020 9.16
Utredning: Problem med samordningen av planeringen av markanvändningen och trafiksystemet kan tacklas med hjälp av fenomenorientering
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Transport and Communications Ministry of the Environment
Pressmeddelande 29.6.2020 12.08
Infraljud förklarar inte symtom som satts i samband med vindkraft – forskningsprojektets slutrapport har publicerats
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 22.6.2020 8.56

@vnteas på Twitter