Pågående utlysningar

Minskning av regelbördan

Minskning av regelbördan

Statsrådets kansli kungör att anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för temat 5.3.6 ”Minskning av regelbördan genom tillämpning av en in, en ut -principen” (100 000 €) kan sökas fr.o.m. den 17 november 2016. Ansökningsblanketten jämte bilagor ska sändas till statsrådets kansli senast den 8 december 2016 kl. 14.00.

Mer information

Verksamhet på arbetsmarknaden

Verksamhet på arbetsmarknaden

Statsrådets kansli kungör att anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för temat ”8.4.1 Verksamheten på arbetsmarknaden (150 000 €) kan sökas fr.o.m den 17 november 2016. Ansökningsblanketten ska sändas till statsrådets kansli senast den 15 december 2016 kl. 14.00.

Mer information