Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Finland kan göras mer attraktivt för internationella experter genom riktade insatser och en effektivare process för arbetsrelaterat uppehållstillstånd

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2020 8.42
Pressmeddelande 789/2020
Kuva: Riitta Supperi

Enligt OECD:s index Talent Attractiveness är Finland attraktivt för internationella studerande och företagare. Däremot ligger Finland långt efter bl.a. de övriga nordiska länderna och Nederländerna när det gäller att locka kompetent arbetskraft. Finland kan därför dra nytta av erfarenheterna i de länder som lyckats locka kompetent arbetskraft och andra talanger när man ska ta fram insatser för att göra landet mer attraktivt för internationella experter och när man snabbar upp behandlingen av arbetsrelaterade uppehållstillstånd.

Noga avgränsade målgrupper och insatser förbättrar Finlands synlighet

Bristen på kompetent arbetskraft och svårigheter vid internationaliseringen är betydande hinder för finländska företags tillväxt. Att kunna locka internationella talanger är av central betydelse för en framgångsrik ekonomi. Även under den pågående coronakrisen bör man överväga hur man kan förbättra Finlands synlighet och attraktionskraft.

I rapporten ”Talent Attraction and Work-related Residence Permit Process Models in Comparison Countries” tar man lärdom av erfarenheter i andra länder med hjälp av 13 fallstudier. Utifrån dessa erfarenheter kan Finland öka sin synlighet bland internationella experter bl.a. genom att avgränsa målgruppen och rikta specifika insatser mot den. Andra viktiga åtgärder för att nå rätt målgrupp är att fokusera på Finlands konkurrensfördelar, satsa på kompetenscentrum och utnyttja digitala kanaler på flera olika sätt.

”Det är svårt för små länder att utmärka sig i konkurrensen. Finland har emellertid mycket att erbjuda internationella experter, och med hjälp av riktade insatser kan Finland öka sin synlighet bland de viktigaste expertgrupperna”, konstaterar Juho-Matti Paavola från konsultbolaget Oxford Research som har genomfört projektet.

Effektivare behandling av arbetsrelaterade uppehållstillstånd kan bidra till att locka experter

Även om Finlands process för uppehållstillstånd för specialsakkunniga redan i dag är mycket snabb internationellt sett, skulle en vidareutveckling av processen för arbetsrelaterade uppehållstillstånd kunna bidra till att locka talanger till Finland. När det gäller att utveckla processen kan Finland ta lärdom av Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Finland kan bl.a. överväga en modell som gör det möjligt att få visum direkt efter det att ett beslut om arbetsrelaterat uppehållstillstånd har fattats. Jämförelseländerna har även lyckats öka effektiviteten genom att utöka arbetsgivarnas roll, koncentrera processen och harmonisera praxis.

”Erfarenheterna i jämförelseländerna är nyttiga när vi vill göra Finland mer attraktivt för experter och effektivisera processerna för arbetsrelaterat uppehållstillstånd. Vi kommer att utnyttja dessa resultat i programmet Talent Boost, förklarar arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen som varit ordförande för projektets styrgrupp.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Närmare information: 

Analytiker Juho-Matti Paavola, Oxford Research Oy, tfn 044 203 2012, [email protected]
Ledande sakkunnig Laura Lindeman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 408 9932, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.