Kansainvälisten osaajien houkuttelu ja työperusteiset oleskelulupaprosessit vertailumaissa

Rajatuille osaajaryhmille kohdennetuista toimista sekä työperusteisen oleskelulupaprosessin nopeuttamisesta vauhtia kansainvälisten osaajien houkutteluun

Osaajapula muodostaa merkittävän esteen suomalaisten yritysten kasvulle sekä kansainvälistymiselle. Osaajapulan odotetaan tulevina vuosina pahenevan ja siksi Suomen on nyt hyvä pohtia keinoja, joilla Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten osaajien silmissä voidaan parantaa.

Tämä selvitys kääntää katseen ulkomaille. Globaalien trendien sekä yksittäisten maiden innovatiivisten hankkeiden tarkastelu osoittaa, että Suomen näkyvyyttä kansainvälisessä kilpailussa
voitaisiin nostaa muun muassa seuraavilla toimilla:
- kohderyhmän rajaaminen ja heille tarkasti suunnatut toimet;
- keskittyminen osa-alueisiin, joissa Suomella on kilpailuetuja;
- panostaminen kansainvälisiin osaajakeskuksiin; sekä
- digitalisaation hyödyntäminen kohderyhmän tavoittamisessa.

Suomi voisi myös hyötyä työperusteisen oleskelulupaprosessin kehittämisestä. Vertailu Tanskaan,
Ruotsiin, Norjaan sekä Alankomaihin osoittaa, että seuraavat toimet voisivat tehdä Suomen prosessista tehokkaamman:
- maahantulon ja työn aloittamisen nopeuttaminen viisumin avulla;
- työnantajien roolin kasvattaminen oleskeluluvan haussa;
- työperusteisen oleskelulupajärjestelmän virtaviivaistaminen vähentämällä prosessiin osallistuvien toimijoiden määrää, kouluttamalla toimijoita, yhtenäistämällä toimintamalleja sekä panostamalla digitalisaatioon.