Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Målen för hållbar utveckling bör göras till kärnfrågor i politiken

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.3.2019 8.16
Pressmeddelande 162/2019

Finland har föresatt sig att nå de 17 målen för hållbar utveckling (Agenda 2030 Sustainable Development Goals) senast 2030. I en hållbarhetsjämförelse mellan FN:s medlemsländer från 2018 placerade sig Finland på tredje plats, och landet har ett starkt rykte som en global vägvisare när det gäller att främja hållbar utveckling. Mycket återstår dock att göra innan målen för Agenda 2030 har uppnåtts.

Finland har föresatt sig att nå de 17 målen för hållbar utveckling (Agenda 2030 Sustainable Development Goals) senast 2030. I en hållbarhetsjämförelse mellan FN:s medlemsländer från 2018 placerade sig Finland på tredje plats, och landet har ett starkt rykte som en global vägvisare när det gäller att främja hållbar utveckling. Mycket återstår dock att göra innan målen för Agenda 2030 har uppnåtts.

Finlands politik för hållbar utveckling har för första gången under detta årtionde utvärderats som en helhet inom ramen för projektet POLKU2030. Enligt en färsk utredning av Demos Helsinki, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap har Finland nationella mål och åtgärdsprogram som styr utvecklingen i rätt riktning. Hållbar utveckling har vunnit godkännande på bred front i samhället. Det finns dock rum för förbättring i fråga om förändringskraften och konsekvensen i politiken.

Finlands styrkor med tanke på hållbar utveckling är utbildning och kompetens, samhällelig stabilitet och starka institutioner. Finlands största utmaningar har å sin sida att göra med bekämpning av klimatförändringen, konsumtion och miljöns tillstånd samt ökad ojämlikhet i samhället.

”I POLKU2030-projektets utredningsrapport rekommenderas att Agenda 2030-målen för hållbar utveckling görs till kärnfrågor i politiken”, säger projektledaren Satu Lähteenoja från Demos Helsinki.

”Det här kan förverkligas bland annat genom att i de kommande regeringsprogrammen betona hållbar utveckling och genom att utarbeta en nationell färdplan till 2030 för att stärka politikens målinriktning och planmässighet med tanke på hållbar utveckling.”

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018 (www.tietokayttoon.fi).

Ytterligare information: Satu Lähteenoja, projektledare, äldre sakkunnig, Demos Helsinki, tfn 044 500 2993, satu.lahteenoja(at)demoshelsinki.fi, Annukka Berg, specialforskare, politices doktor, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 842, annukka.berg(at)ymparisto.fi, Kaisa Korhonen-Kurki, forskningskoordinator, politices doktor, docent, Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap, tfn 0294 157 905, kaisa.korhonen(at)helsinki.fi, och Sami Pirkkala, ordförande för projektets styrgrupp, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 487, sami.pirkkala(at)vnk.fi