Kestävä kehitys vaatii tavoitteiden viemistä politiikan ytimeen

Kaikki YK-maat ovat sitoutuneet seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitteen (Agenda2030) saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden toteutuksella on kiire: meillä on reilu vuosikymmen ja vain kaksi täyttä hallituskautta aikaa. Agenda2030 tuo kipeästikin yhteen kysymyksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja työpaikoista. Kipuilu voidaan kuitenkin kääntää mahdollisuuksiksi. Tarvitaan systeeminen kestävyysmuutos koko yhteiskunnassa ja useiden ilmiöiden tarkastelua samanaikaisesti.

Kieliversiot: