Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Kestävä kehitys vaatii tavoitteiden viemistä politiikan ytimeen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2019 8.16
Tiedote 162/2019

Suomi on sitoutunut seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitteen (Agenda2030 Sustainable Development Goals) saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2018 julkaistussa kaikkien YK:n jäsenmaiden kestävyysvertailussa Suomi oli kolmanneksi paras, ja Suomella on vahva globaalin suunnannäyttäjän maine kestävän kehityksen työssä. Silti taival Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseen on meilläkin vielä pitkä.

POLKU2030-hanke arvioi Suomen kestävän kehityksen politiikkaa kokonaisuutena ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä. Demos Helsingin, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin tekemän selvityksen mukaan Suomella on oikeaan suuntaan vieviä kansallisia tavoitteita ja toimenpide-ohjelmia ja kestävästä kehityksestä on tullut yhteiskunnassa laajasti hyväksytty tavoite. Politiikan muutosvoimaisuudessa ja johdonmukaisuudessa on kuitenkin paljon parannettavaa.

Kestävän kehityksen näkökulmasta Suomen vahvuuksia ovat koulutus ja osaaminen, yhteiskunnallinen vakaus ja vahvat instituutiot. Suomen suurimmat haasteet taas liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, ympäristön tilaan ja kulutukseen sekä yhteiskunnan eriarvoistumiseen.

”POLKU2030-hankkeen selvitys suosittaa, että kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteet viedään politiikan keskiöön”, sanoo hankkeen johtaja Satu Lähteenoja Demos Helsingistä.

”Tämä voidaan saavuttaa muun muassa tekemällä seuraavista hallitusohjelmista kestävän kehityksen hallitusohjelmia ja laatimalla kansallinen, vuoteen 2030 ulottuva tiekartta vahvistamaan politiikan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.”

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Lisätietoja: Hankkeen johtaja, vanhempi asiantuntija Satu Lähteenoja, Demos Helsinki, p. 044 500 2993, satu.lahteenoja(at)demoshelsinki.fi; erikoistutkija, VTT, Annukka Berg, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1842, annukka.berg(at)ymparisto.fi; tutkimuskoordinaattori, VTT, dosentti, Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, p. 029 415 7905, kaisa.korhonen(at)helsinki.fi sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Sami Pirkkala, valtioneuvoston kanslia, p. 029 5160487, sami.pirkkala(at)vnk.fi