Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Möjliggör nya tekniker för genommodifiering hållbar tillväxt i Finland och Europa?

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2021 9.40
Pressmeddelande 325/2021
Foto: Wikimedia Commons

Enligt en studie som publicerades i dag den 21 maj anses nya tekniker för genommodifiering ha stor potential med tanke på nyttiga tillämpningar och ekonomiska resultat såväl inom växtförädling och djuravel som inom medicinska tillämpningar.

När det gäller användningen av genommodifiering inom grundforskningen ser man dock inte möjligheter till övergång till tillämpad forskning och utveckling, om inte de nya teknikerna för genommodifiering befrias från GMO-lagstiftningen i EU. En annan faktor som bromsar användningen av genommodifiering på den europeiska marknaden är konsumenternas avvisande attityd mot genteknik överlag. Med tanke på detta behövs det en mer omfattande dialog mellan forskningsfältet, myndigheterna och allmänheten.

Huvudsakliga observationer och åtgärdsförslag

Enligt forskarnas och företagens önskemål bör utvecklingen av regleringen av nya tekniker för genommodifiering styras mot tillvaratagande av möjligheter. En friare reglering gör det möjligt att utveckla ny, experimentell affärsverksamhet samt olika nya innovationer och lösningar.

Alternativt kan man införa en kunskapsbaserad reglering där utvecklingen av regleringen styrs av främjande av en rättvis utveckling. En reglering på flera nivåer säkerställer en mångsidig granskning av konsekvenserna av genommodifiering och en balanserad fördelning av fördelarna med den med beaktande av hanteringen av risker.

Det rekommenderas att studieinnehållet på andra stadiet även ska omfatta grunderna i nya tekniker för genommodifiering. Den ökande förståelsen av genommodifiering ger kunskapsmässiga förutsättningar att bilda en uppfattning om hur genommodifiering används och utnyttjas.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information:

Nina Wessberg, förvaltningsdoktor, diplomingenjör, specialforskare, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 040 742 8185, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.