Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntäminen Suomessa

Selvityksessä tarkastellaan uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntämisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa

Uusilla genominmuokkaustekniikoilla on mahdollista lisätä, poistaa tai muokata organismin haluttuja ominaisuuksia hyvin tarkasti ja kohdennetusti. Näitä menetelmiä hyödyntäen haluttu variaatio/muutos saadaan aikaan täsmällisemmin kuin perinteisillä mutageneesitekniikoilla, joita ovat esimerkiksi säteilytys ja kemiallinen käsittely.

Uusia genominmuokkaustekniikoita sovelletaan tällä hetkellä Suomessa pääasiassa kasvintutkimuksen ja eläinfysiologian perustutkimuksessa sekä lääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tuottamalla genominmuokkauksella koe-eläin- ja solumalleja. Eläinjalostuksessa genominmuokkausta ei vielä sovelleta.

Uusilla genominmuokkaustekniikoilla voitaisiin esimerkiksi parantaa viljelykasvien kestävyyttä kasvitaudeille ja menestymistä ilmastonmuutoksen muuttamissa kasvuolosuhteissa, parantaa kasvien ja niistä tehtävän ruuan ravitsemuksellisuus, ja poistaa allergeenejä. Lääketieteessä lääketutkimuksen mahdollisuuksien lisäksi genominmuokkauksella voidaan mahdollistaa geeniterapeuttisia hoitoja. Eläinjalostuksessa toiveet kohdistuvat erityisesti eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen.