Hoppa till innehåll

Undersökning: Offer för sexuellt våld behöver stöd under den långa straffprocessen

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 17.1.2023 8.57
Pressmeddelande 20/2023
Foto: Matti Snellman

De rättsmedicinska undersökningarna av och stödtjänsterna till våldtäktsoffer centraliseras i Finland till stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld, det vill säga Seri-stödcenter. Personalen vid ett Seri-stödcenter har fått utbildning i att bemöta och hjälpa våldsoffer. Enligt en forskningsrapport som publicerades den 17 januari är klienterna nöjda med de tjänster de fått.

Enligt forskningsrapporten håller de rättsmedicinska undersökningarna vid Seri-stödcentret hög kvalitet, och de är till stor nytta under straffprocessen vid sexualbrott. Psykosocialt stöd bör dock erbjudas tillräckligt länge med beaktande av de långa rättsprocesserna.

År 2017 öppnades Finlands första Seri-stödcenter vid HUS Kvinnoklinik i Helsingfors. Stödcentret tillhandahåller övergripande tjänster för över 16-åriga offer för sexuellt våld. I december 2022 fanns det redan 20 stödcenter runt om i Finland. Det är möjligt att söka sig till stödcentret inom en månad från brottshändelsen, oberoende av om en anmälan har gjorts till polisen eller inte.

I ett forskningsprojekt som samordnades av HUS Seri-stödcenter har man undersökt bakgrunden hos stödcentrets klienter, omständigheterna kring brottsanmälan, straffprocessens fortskridande och erfarenheterna av stödcentrets tjänster med hjälp av både register- och enkätundersökningar.

Straffprocessens fortskridande kartlades i en registerundersökning

Bakgrunden hos HUS Seri-stödcentrets klienter och straffprocessens fortskridande utreddes i en registerundersökning. Tre av fyra klienter anmälde sexuella övergrepp till polisen. Av de fall som anmälts till polisen gick 50 procent vidare till åtalsprövning och i 30 procent av fallen väcktes åtal. Den åtalade dömdes i tingsrätten i cirka tre av fyra fall. Det handlade nästan alla gånger om fängelsestraff. Rättsprocesserna är långa och det kan dröja flera år mellan brottsanmälan och domstolsavgörande.

De undersökningar som gjorts och den vård som erbjudits vid Seri-stödcentret har betydelse i olika skeden av rättsprocessen. Bland annat utlåtanden av stödcentrets läkare samt foton och dna-prover tagna i samband med rättsmedicinska undersökningar har utnyttjats i rättsprocesserna.

”Våra forskningsresultat bekräftade att straffprocesserna vid sexualbrott kan pågå till och med i flera år”, säger projektchefen Riina Korjamo.

Seri-stödcentrets tjänster är tillräckliga i den första fasen av processen

De som svarade på enkäten var nöjda med de tjänster de fått vid Seri-stödcentret. Största delen ansåg att vården och stödet varit tillräckliga. En del saknade dock bättre möjligheter till fortsatt vård, stöd i en längre tid och närtjänster.

”Resultaten av undersökningen har redan använts för att utveckla de tjänster som det finländska nätverket av Seri-stödcenter erbjuder. HUS har till exempel infört kamratstödsgrupper”, berättar Korjamo.

Preliminära resultat av forskningsprojektet publicerades i en halvtidsrapport i november 2021. Nu har resultaten kompletterats i projektets slutrapport. Projektet fortsätter med en närmare analys av det material som redan samlats in och med en ny registerundersökning som kombinerar registeruppgifter om klienter vid universitetssjukhusens Seri-stödcenter och om jämförelsegrupper.

Forskningsrapporten har tagits fram inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information: Riina Korjamo, projektchef, HUS Seri-stödcentret, tfn 050 427 1179, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.