Hyppää sisältöön

Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen

Päättynyt

Toteuttajat

HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin poliisilaitos, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2023

Seksuaaliväkivalta haavoittaa vakavasti sen kohteeksi joutuneen itsemääräämisoikeutta ja rikkoo perusturvallisuudentunteen. Raiskauskokemus on merkittävä riskitekijä erityisesti traumaperäisen stressihäiriön syntymiselle, mutta se lisää myös mm. itsemurhia sekä masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden ilmaantuvuutta sekä on yhteydessä päihdeongelmiin.

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Suomeen on perustettu yli 16-vuotiaille seksuaaliväkivallan uhreille kokonaisvaltaista tukea tarjoavia Seri-tukikeskuksia, joista ensimmäinen avattiin 29.5.2017 Helsinkiin HUS:n Naistenklinikalle. Seri-tukikeskukset on avattu myös Turkuun 05/2019, Tampereelle 06/2019, Kuopioon 10/2019 ja Ouluun 02/2020. Helsingin Seri-tukikeskus on toiminut pilottina suomalaisen tukikeskusmallin luomisessa ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut sen hoitoketjun. Seri-tukikeskuksiin voi hakeutua yhden kuukauden kuluessa seksuaaliväkivallasta eikä tukipalveluihin hakeutumisen edellytyksenä ole rikosilmoituksen tekeminen.

Seri-tukikeskusten tarjoama moniammatillinen tukimalli vaikuttaa toimivalta ja saatu palaute sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta on erittäin positiivista. Tuoretta tietoa suomalaisista seksuaaliväkivaltaa kohdanneista ei kuitenkaan ole ja tietoa Seri-tukikeskusten tukipalveluiden vaikuttavuudesta ei ole ollenkaan. Myöskään tietoa rikosilmoituksen tekemiseen tai tekemättä jättämiseen vaikuttavista seikoista tai rikosprosessiin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä ei ole.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää seksuaalirikosten uhrien sosiodemografisia taustatekijöitä, palveluihin ohjautumista sekä tarpeen mukaisen jatkohoidon toteutumista. Lisäksi selvitettiin asiakkaiden rikosilmoitusten tekoa ja rikosprosessin etenemistä. Hankkeen päätavoitteena oli löytää ja raportoida tekijöitä, joihin vaikuttamalla seksuaaliväkivaltaa kyettäisiin ennaltaehkäisemään, suojaamaan riskiryhmissä olevia, vähentämään uhrien haavoittuvuutta sekä kohdentamaan riittävät ja oikea-aikaiset hoito- ja tukitoimenpiteet oikein. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hanke on herättänyt jo käynnissä ollessaan paljon kiinnostusta. Esimerkiksi Suomen ja Belgian oikeusministerit vierailivat HUS Seri-tukikeskuksessa kuulemassa keskuksen toiminnasta ja tutkimuksen alustavista tuloksista. Hanketta on myös esitelty erilaisissa tutkimusseminaareissa. Seri-tukikeskusten 5-vuotisjuhlassa hanke oli näkyvästi esillä. Hanketta esitellään myös mm. kesällä 2023 33rd ICM Triennial kongressissa Balilla, Indonesiassa.

Hankkeen tiimoilta on julkaistu myös opinnäytetöitä ja hankkeen materiaalin pohjalta on käynnistynyt kaksi väitöskirjatutkimusta, toinen oikeustieteellinen ja toinen lääketieteellinen. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

osastonlääkäri Riina Korjamo, HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, p. 050 427 1179, riina.korjamo(at)hus.fi

Seksuaalirikosten uhriksi joutumisen ennalta ehkäisyn keinot

Yhteyshenkilö ministeriössä