Hyppää sisältöön

Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen

Käynnissä

Toteuttajat

HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin poliisilaitos, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2022

Seksuaaliväkivalta haavoittaa vakavasti sen kohteeksi joutuneen itsemääräämisoikeutta ja rikkoo perusturvallisuudentunteen. Raiskauskokemus on merkittävä riskitekijä erityisesti traumaperäisen stressihäiriön syntymiselle, mutta se lisää myös mm. itsemurhia sekä masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden ilmaantuvuutta sekä on yhteydessä päihdeongelmiin.

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Suomeen on perustettu yli 16-vuotiaille seksuaaliväkivallan uhreille kokonaisvaltaista tukea tarjoavia Seri-tukikeskuksia, joista ensimmäinen avattiin 29.5.2017 Helsinkiin HUS:n Naistenklinikalle. Seri-tukikeskukset on avattu myös Turkuun 05/2019, Tampereelle 06/2019, Kuopioon 10/2019 ja Ouluun 02/2020. Helsingin Seri-tukikeskus on toiminut pilottina suomalaisen tukikeskusmallin luomisessa ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut sen hoitoketjun. Seri-tukikeskuksiin voi hakeutua yhden kuukauden kuluessa seksuaaliväkivallasta eikä tukipalveluihin hakeutumisen edellytyksenä ole rikosilmoituksen tekeminen.

Seri-tukikeskusten tarjoama moniammatillinen tukimalli vaikuttaa toimivalta ja saatu palaute sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta on erittäin positiivista. Tuoretta tietoa suomalaisista seksuaaliväkivaltaa kohdanneista ei kuitenkaan ole ja tietoa Seri-tukikeskusten tukipalveluiden vaikuttavuudesta ei ole ollenkaan. Myöskään tietoa rikosilmoituksen tekemiseen tai tekemättä jättämiseen vaikuttavista seikoista tai rikosprosessiin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä ei ole.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää seksuaalirikosten uhrien sosiodemografisia taustatekijöitä, palveluihin ohjautumista sekä tarpeen mukaisen jatkohoidon toteutumista. Lisäksi selvitetään asiakkaiden rikosilmoitusten tekoa ja rikosprosessin etenemistä. Hankkeen päätavoitteena on löytää ja raportoida tekijöitä, joihin vaikuttamalla seksuaaliväkivaltaa kyettäisiin ennaltaehkäisemään, suojaamaan riskiryhmissä olevia, vähentämään uhrien haavoittuvuutta sekä kohdentamaan riittävät ja oikea-aikaiset hoito- ja tukitoimenpiteet oikein. Lisäksi tässä hankkeessa muodostettava konsortio yhdistää ja aloittaa monialaisen tutkimusyhteistyön ja mahdollistaa jatkossakin laadukkaan tutkimuksen seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden ympärillä.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

osastonlääkäri Riina Korjamo, HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, p. 050 427 1179, riina.korjamo(at)hus.fi

Seksuaalirikosten uhriksi joutumisen ennalta ehkäisyn keinot

Yhteyshenkilö ministeriössä