Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Ojämlikheten bland barn bör minskas genom att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 8.02
Pressmeddelande 586/2021
chips
Foto: Heidi Uusitorppa (CC BY-NC-ND 2.0)

Det finns skillnaderna mellan de finländska barnfamiljernas köpbeteende när det gäller livsmedel. När barnfamiljer köper mat lägger de ungefär var fjärde euro på ohälsosamma livsmedel. De ohälsosamma livsmedlens andel av de totala matinköpen är större på landsbygden och i familjer med lägre utbildning och inkomstnivå. Marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel till barn bör begränsas, särskilt för att minska de skillnader i livsmedelskonsumtionen som är kopplade till utbildning, inkomst, familjestorlek och bostadsområde, konstateras i en undersökning som publicerades den 14 oktober.

Inom ramen för forskningsprojektet Marknadsföring av ohälsosamma livsmedel till barn och ungdomar (EPELI) har man kartlagt marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel riktad till barn och ungdomar samt lösningar på de negativa effekterna av denna. Bland annat OECD har bedömt att en begränsning av marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel är ett av de mest effektiva sätten att förhindra fetma hos barn. Åtgärder för att skydda minderåriga har krävts av flera internationella aktörer, däribland FN, Världshälsoorganisationen WHO och Unicef.

Den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig för att skydda särskilt unga i åldrarna 13–17 år

Livsmedelsmarknadsföringen har till stor del gått över till sociala medier, där man använder sig av influerare samt verktyg för inkludering och påverkansmarknadsföring. I sociala medier uppmuntras minderåriga konsumenter att producera eget innehåll om ohälsosamma livsmedel. Dessa metoder är inte förenliga med god sed och bör enligt forskningsprojektet åtgärdas i fortsättningen. Den nuvarande lagstiftningen skyddar barn som är yngre än skolåldern relativt bra, men den nuvarande självregleringen lämnar praktiskt taget 13–17-åringar utan skydd. Dessutom omfattar självregleringsreglerna i dag inte förpackningar med ohälsosamma livsmedel riktade till minderåriga.

Enligt rapporten finns det många sätt att skydda barn mot marknadsföring av ohälsosamma livsmedel och regleringen bör effektiviseras på många fronter. Arbetsgruppen för projektet föreslår till exempel att Konsumentombudsmannens riktlinjer ”Barn och marknadsföring av livsmedel” ska förnyas och lagberedning inledas. Inom projektet har man också tagit fram en version av Världshälsoorganisationen WHO:s näringsprofil som är anpassad till förhållandena i Finland. Utifrån den kan åtgärder planeras för att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel. För att tillgodose barns rättigheter bör regleringen omfatta alla personer under 18 år. Begränsningarna av marknadsföringen ska kunna övervakas genom att undersöka exponeringen och livsmedelskonsumtionen.

Projektet EPELI har genomförts i samarbete mellan Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Finlands miljöcentral och kommunikationsbyrån Ahjo Communications. Slutrapporten har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020. Social- och hälsovårdsministeriet har varit ansvarigt ministerium för projektet och även jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt kommunikationsministeriet har medverkat.

Mer information:

professor Mikael Fogelholm, projektledare, Helsingfors universitet, tfn 050 318 0302, [email protected] och konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio, ordförande för projektets styrgrupp, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 328, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.