Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia tulisi rajoittaa nykyistä tiukemmin

Sääntelyä pitää uudistaa erityisesti 13–17-vuotiaiden suojaamiseksi digitaalisissa markkinointikanavissa

Lasten ja nuorten oikeus terveelliseen ravitsemukseen on mainittu lapsen oikeuksien yleissopimuksessa. Kun alaikäiset kohtaavat epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia, tämä oikeus vaarantuu. Nuori ikä ja vanhempien matala koulutustaso ovat yhteydessä terveystiedon vähäisempään merkitykseen ruokavalinnoissa. Vastaavasti ruokaympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten markkinoinnin ja sosiaalisten viiteryhmien merkitys on suurempi.

Nykyisellään Suomen lainsäädännössä ei määritellä epäterveellistä elintarviketta. Määritelmä tarvitaan, jotta markkinointia voidaan rajoittaa. Nykyinen lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja elintarvike- ja markkinointialan itsesääntely eivät riitä suojaamaan kaikkia alaikäisiä. Tarvitaan toimenpiteitä, jotta erityisesti uudet digitaaliset markkinointikanavat ja 13–17-vuotiaat nuoret saadaan suojelun piiriin. Siksi lainvalmistelu kaikkia alaikäisiä koskevasta epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointikiellosta tulisi käynnistää.