Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019 – kompletterande ansökan 2

4.4.2019 14.00
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019 – kompletterande ansökan 2

Statsrådets kansli öppnade ansökan om anslag (totalt 625 000 euro) för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet den 7 mars 2019. Anslag kan sökas för fyra utrednings- och forskningsteman. Ansökningstiden gick ut den 4 april 2019 kl. 14.

Ansökan baserade sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019.

Teman som utlystes var:

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument:

Päättynyt