Utlysningar år 2014

År 2014 genomfördes två utlysningar inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan. Utrednings- och forskningsplanen för år 2014 består av fem fokusområden och utvalda teman för dessa. Sammanlagt mottogs 138 projektansökningar: 118 i den första utlysningen och 20 i den andra. Totalt inleddes 29 projekt från den första utlysningen och 9 från den andra. Finansieringen som beviljades för projekten uppgick till sammanlagat 4,5 miljoner euro. Projekten ska genomföras under åren 2014–2016.

Ansökningsannons 4.6.2014
Bilaga 1. Bildning, gemenskap och delaktighet som grund för välfärden
Bilaga 2. Förhållandet mellan arbete, kunnande och företagande
Bilaga 3. En hållbar offentlig ekonomi
Bilaga 4. Ett tryggt samhälle
Bilaga 5. Förvaltningen som ett verktyg

Ansökningsannons 28.8.2014
Bilaga 1. Förhållandet mellan arbete, kunnande och företagande
Bilaga 2. En hållbar offentlig ekonomi
Bilaga 3. Ett tryggt samhälle
Bilaga 4. Förvaltningen som ett verktyg